random
RSS feed

Acties

Kom op tegen ME. Meer acties en oproepen vindt u op het forum.

Demonstratie aanbieding burgerinitiatief Erken ME in Den Haag op 29 oktober 2013 van 13u tot 14.30u

Door ME-gids.net op dinsdag 22 oktober 2013.
719x gelezen. Bron: Groep ME-DenHaag. Geen reacties.

Demonstratie aankondiging

Na twee jaar handtekeningen inzamelen wordt op dinsdag 29 oktober om 13.30 uur dan eindelijk het burgerinitiatief 'Erken ME' aan de Tweede Kamer aangeboden!!!

Groep ME-Den Haag zal het burgerinitiatief overhandigen aan mevrouw H. Neppérus, voorzitter van de commissie voor Verzoekschriften en Burgerinitiatieven en tevens voorzitter van de vaste Tweede Kamercommissie voor VWS.

... lees verder >> | Forum discussie

Acties

CVS-patiënten protesteren tegen schorsingen arbeidsongeschiktheid

Door ME-gids.net op donderdag 26 september 2013.
1366x gelezen. Bron: Gazet van Antwerpen. Geen reacties.

Een veertigtal CVS- en fibromyalgiepatiënten hebben vandaag met de Wake-Up Call Beweging geprotesteerd aan het RIZIV in Brussel. Ze willen verandering brengen in de vele schorsingen van arbeidsongeschiktheid bij patiënten die met ernstige gezondheidsproblemen kampen.

... lees verder >> | Forum discussie

Acties

Oproep enquête WUCB: 'ervaringen arbeidsongeschiktheidscontrole'

Door ME-gids.net op donderdag 19 september 2013.
751x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Als patiëntenbelangenorganisatie wordt de Wake Up Call Beweging (WUCB) voortdurend geconfronteerd met de problemen die ME, CVS en fibromyalgiepatiënten ondervinden op vlak van arbeidsongeschiktheidserkenning. Vaak hebben deze patiënten een lijvig dossier waarin door meerdere specialisten wordt bevestigd dat zij werkonbekwaam zijn. Desalniettemin wordt tijdens arbeidsongeschiktheidscontroles frequent van deze medische bewijslast brandhout gemaakt en wordt de patiënt geridiculiseerd. Heel wat patiënten klagen over een totaal gebrek aan respect van de controle-instanties en een gebrek aan kennis over hun aandoening bij de controleartsen of aangestelde deskundigen.

Doe daarom mee met onze enquête.

... lees verder >> | Forum discussie

Acties

WUCB dient onderzoeksvoorstel in bij het KCE over hoe (auto)-immuniteit bij CVS te objectiveren

Door ME-gids.net op vrijdag 13 september 2013.
513x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Op datum van 12 september 2013 diende de Wake-Up Call Beweging vzw een onderzoeksvoorstel in bij het Federaal Kenniscentrum voor de gezondheidszorg.

In de loop van de maand november zal de WUCB bericht krijgen of hun aanvraag kans maakt deel uit te maken van het KCE jaarprogramma voor 2014.

U kan de details van deze aanvraag hieronder lezen.

... lees verder >> |

Acties

Massaal invaliditeitsuitkering geschrapt: WUCB Protestactie 'Return to Sender' te Brussel (RIZIV) op 26.9.13

Door ME-gids.net op maandag 2 september 2013.
1595x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Het werd al langer aangekondigd: op donderdag 26 september gaat men actie voeren, en de Wake Up Call Beweging rekent voluit op jullie steun!

Men heeft bewust gekozen om met de actie de inconsistente en onmenselijke controles van arbeidsongeschiktheid in de kijker te zetten. Hiermee biedt men geschorste patiënten en hun familieleden de kans om in groep voor hun rechten en belangen op te komen, dit samen met de WUCB. Men hoopt dan ook dat heel wat patiënten dit protest zullen ondersteunen door actief deel te nemen aan de actie. Uiteraard zal de WUCB die dag ook het uitblijven van adequate maatregelen voor onze ziekte in het algemeen aankaarten.

Deze actie is broodnodig om het RIZIV te confronteren met hun bikkelharde aanpak.

Ook de thuisblijvers kunnen meedoen met de protestactie 'Return to Sender'.
Alle info in verband met onze actie vindt u verder op deze pagina.

... lees verder >> |

Acties

RIZIV doet rechtzetting na nefaste berichtgeving in de media van CVS als psychische aandoening.

Door ME-gids.net op woensdag 14 augustus 2013.
1463x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 2 reacties.

Op woesdag 7 augustus 2013 kopten verschillende kranten (Gazet van Antwerpen, Het Belang van Limburg): "Kwart meer Belgen arbeidsongeschikt door psychische aandoening." De verklaring voor deze sterke stijging van langdurig arbeidsongeschikten door psychische ziekte was volgens de communicatiecel van het RIZIV te verklaren "door het groeiend aantal Belgen met CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom, een ziekte die in de categorie psychische aandoeningen wordt ingedeeld". De subkop van de journalist liet niets aan de verbeelding over: "CVS in de lift".

... lees verder >> | Forum discussie

Acties

CDC Studie moet 2-daagse inspanningstest, NK-cel en virale testen bevatten, dringen belangenbehartigers aan

Door ME-gids.net op donderdag 15 augustus 2013.
978x gelezen. Bron: Phoenix Rising. Geen reacties.

Phoenix Rising Forums, 2 augustus 2013 

Mark Berry nodigt lezers uit om zich aan te sluiten bij 11 organisaties en 31 belangenbehartigers en de CDC aan te schrijven, om hen te vragen om geschikte medische testen in hun multi-site studie op te nemen.

De historische benadering van de US Centers for Disease Control and Prevention (CDC) voor de ME/CVS studie werd over het algemeen niet goed onthaald – en dat is een understatement. De mening van de meerderheid van de ME/CVS gemeenschap lijkt te zijn dat de CDC zijn kop in het zand gestoken heeft wat ME/CVS betreft, al sinds de CDC epidemiologen uiteindelijk in Lake Tahoe verschenen om de uitbraak daar in 1984 te onderzoeken. Maar in de laatste jaren zijn er enkele veelbelovende tekenen dat de CDC nu eindelijk de ziekte meer serieus neemt.

... lees verder >> |

Acties

In actie voor Karina Hansen

Door ME-gids.net op donderdag 25 juli 2013.
1084x gelezen. Bron: ME/cvs Vereniging. 1 reactie.

Inmiddels werd al meerdere malen aandacht besteed aan Karina Hansen, een Deense ME patiënte met zware ME die tegen haar wil in een ziekenhuis wordt behandeld met CGT en GET.

Het laatste nieuws is dat Human Rights Watch Denmark de zaak heeft voorgelegd aan Amnesty International Denmark. Op 9 juli heeft Human Rights Watch gevraagd hoe het er voor staat en Amnesty heeft geantwoord dat de zaak ter beoordeling bij de beleidsafdeling ligt. Het is dus nog onzeker of Amnesty de zaak op zal pakken.

... lees verder >> |

Acties

Oproep: Deel uw ervaringen met CIZ

Door ME-gids.net op maandag 15 juli 2013.
963x gelezen. Bron: ME/CVS Stichting Nederland. 1 reactie.

Uit de TV-uitzending De Vijfde Dag van woensdag 29 mei, waarin o.a. ME-patiënte Ingeborg en haar moeder geïnterviewd werden, bleek hoe moeizaam het CIZ haar een zorgindicatie afgeeft, en ook nog alleen op basis van een psychische aandoening ipv haar lichamelijke conditie door langdurige ME. Het lot van veel ME-patiënten helaas.

De ME/CVS Stichting heeft aansluitend contact opgenomen met het CIZ, en heeft er een afspraak mee op 23 juli a.s. voor een evaluatiegesprek over de behandeling van aanvragen van ME-patiënten. Ter voorbereiding vragen zij zo veel mogelijk patiënten een niet al te lange vragenlijst in te vullen.

... lees verder >> | Forum discussie

Acties

Oproep WUCB & VPP: Ervaring chronische aandoening en werkgelegenheid

Door ME-gids.net op zondag 14 juli 2013.
902x gelezen. Bron: WUCB - VPP. Geen reacties.

Omwille van de vele schorsingen op vlak van invaliditeit met daarbovenop het gegeven dat de overheid steeds meer de nadruk legt op de werkhervatting van langdurig chronische zieken heeft de Wake Up Call Beweging (WUCB) zich voorgenomen een aantal zaken aan te kaarten bij de overheid in het belang van de patiënten die niet meer in staat zijn nog arbeid te verrichten.

In september 2013 zal de WUCB hier trouwens een protestactie rond op touw zetten.

In afwachting hiervan zouden zij willen vragen om zoveel als mogelijk deel te nemen aan onderstaande enquête van het Vlaams Patiënten Platform (VPP) die handelt over 'chronische aandoening en werkhervatting'

... lees verder >> |

Acties

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 > >|