random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Twee artsen krijgen monsterboete van 635.000 euro

Door Zuiderzon op donderdag 24 juni 2010.
3034x gelezen. Bron: Alle kranten. Geen reacties.

Artsen krijgen monsterboete in zaak rond ziekteverzekering

Twee artsen hebben van de administratieve rechtbank van de ziekteverzekering Riziv hebben een boete gekregen van 635.000 euro. Ze zouden onterecht medicijnen hebben voorgeschreven aan patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS).


... lees verder >> | Forum discussie

België

Machinaties omtrent een CVS-specialiste?

Door Zuiderzon op vrijdag 4 juni 2010.
3186x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 2087 p.8. 1 reactie.

Net zoals er een heksenjacht uitgevoerd wordt op Dr. Myhill uit Groot-Brittannië die opkomt voor ME/CVS-patiënten (klik hier en hier), wordt eveneens een heksenjacht gevoerd op Dr. Uyttersprot, zelf patiënte; dit keer door de CM en het RIZIV die het niet kunnen hebben dat er aan ME/CVS-patiënten benodigde immunoglobulinen of parenterale voeding voorgeschreven wordt.

In de Artsenkrant nr. 2087 van 4 juni 2010 wordt het geschil aan de kaak gesteld n.a.v. de rechtszaak die aangespannen is waar Dr. Uyttersprot moet verschijnen.

Andere interessante artikel hieromtrent zijn:

... lees verder >> |

België

RIZIV CVS Proefproject van start: standaard CGT en GET!

Door Zuiderzon op maandag 21 december 2009.
4191x gelezen. Bron: RIZIV. Geen reacties.

Reeds eerder deelden we mee dat het RIZIV plannen had voor de toekomstige aanpak van ME/CVS in België. In een voorlopig rapport had de 'Werkgroep voor chronische ziekten' een 'nieuwe' zorgformule uitgewerkt, waarbij CGT/GET massaal toegepast zou worden als standaardbehandeling voor ME/CVS.

Het uitgangspunt hiervoor is dat ME/CVS een lichamelijk onverklaarbare klacht (LOK) zou zijn, wat gezien het grote aantal aantoonbare biomedische afwijkingen, zoals duidelijk staat beschreven in het wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk niet zo is. In het hele document is er bewuste begripsverwarring tussen het subjectieve symptoom vermoeidheid en de objectieve neurologische ziekte ME/CVS.

MEAB vzw kon met een dergelijk plan onmogelijk akkoord gaan en heeft een uitgebreide en onderbouwde reactie voorbereid om te protesteren tegen de uitvoering van dit voorstel. Dit document werd mede onderschreven door de patiëntenorganisaties ME-vereniging vzw, en ondergetekende ME-Gids.net.

Vandaag echter ligt het uiteindelijke 5-jarig plan op tafel zoals het voorlopig werd voorgesteld.  Hieraan is ook de wijzigingsclausule 2010 gebonden die ingaat op 1 januari 2010 en geldig is tot en met juni 2011. Hoewel in het plan staat dat ze ons rapport onderzocht hebben, is niet in het minste rekening gehouden hiermee, want men gaat koppig verder met deze onzinnige en schadelijke therapieën met de bewering dat CGT en GET de enige evidence based therapie is (ontkracht door Maes/Twisk). Na het eerste flagrante falen start men doodleuk met een nieuw zelfde 'proefproject'. Men pretendeert dat enkel volgende criteria zouden bestaan: de nietszeggende Oxford criteria, de vage Fukuda criteria of de NICE Guidelines. Over de enige nuttige en objectieve Canadese criteria geen woord. De basis van de evaluatie van hun project zijn de omstreden NICE Guidelines waar reeds een rechtszaak tegen aangespannen werd (en tevens bezorgdheid geuit door ME/CVS-experts wereldwijd), en ook de fel bekritiseerde Reeves criteria waar uit onderzoek bleek dat 40% van de depressieve patiënten voldoet aan deze CDC-criteria.

Vechten tegen windmolens is nog maar eens van toepassing, luisteren naar de patiënt is blijkbaar niet aan de orde, back to the Middle Ages.


... lees verder >> |

België

Open brief Dr. Maes aan rector K.U.Leuven om de CVS-referentiecentra te sluiten

Door Zuiderzon op vrijdag 13 november 2009.
7332x gelezen. Bron: Dr. Maes & F. Twisk. 15 reacties.

In een open brief aan de rector van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) eist dr. Maes dat deze het Leuvense referentiecentrum binnen een maand sluit.

Ondanks de grote kritiek van patiënten en behandelaars (klik hier en hier),
ondanks de zeer tegenvallende resultaten (klik hier, hier, hier en hier), én
ondanks de harde feiten (klik hier) en patiëntenenquêtes (klik hier, hier, en hier) die aantonen dat "revalidatietherapieën" (zoals CGT/GET) vaak nadelig uitwerken, gaan de referentiecentra vrolijk verder op de doodlopende CGT/GET-weg...

In een recent verschenen artikel levert Maes harde kritiek op die heilloze koers (klik hier).

ONDERSCHRIJF DE SLUITING VAN DE REFERENTIECENTRA

... lees verder >> |

België

Vraag huisarts De Block (Open VLD) over de stand van zaken inzake de wijzigingsclausule van de referentiecentra voor CVS

Door Zuiderzon op zaterdag 1 augustus 2009.
1050x gelezen. Bron: Dr. Maggie De Block (Open VLD). Geen reacties.

In 2002 sloot het RIZIV een overeenkomst met vijf referentiecentra voor het chronische vermoeidheidssyndroom. Jaarlijks ontvingen ze 1,7 miljoen euro.  Een aantal evaluaties zijn in de loop der jaren negatief uitgevallen. De verwijten zijn divers.

Het eerste rapport dat de periode 2002-2004 evalueerde verweet de centra dat ze onvoldoende of niet de huisarts in de behandeling betrekken.

Het rapport van het Kenniscentrum van 2006 is eveneens negatief. De behandeling door de centra zou nauwelijks een meerwaarde betekenen. De fysieke revalidatie verloopt minder goed dan verwacht en ook de cognitieve gedragstherapie levert weinig op. De centra slagen er niet in de patiënten sociaal te reïntegreren. Tenslotte zijn er enorme wachtlijsten.

Het laatste onderzoek stelt geen verbetering vast.

Het Kenniscentrum verbindt duidelijke voorwaarden aan een verdere financiering.

... lees verder >> |

België

Vraag Dr. De Block (Open VLD) over de referentiecentra voor CVS

Door Zuiderzon op vrijdag 10 oktober 2008.
916x gelezen. Bron: Dr. Maggie De Blcok (Open VLD). Geen reacties.

In 2002 sloot het RIZIV een overeenkomst met vijf referentiecentra voor het chronische vermoeidheidssyndroom. Jaarlijks ontvingen ze 1,7 miljoen euro. Een aantal evaluaties zijn in de loop der jaren negatief uitgevallen. De verwijten zijn divers.

... lees verder >> |

België

Senator Margriet Hermans vs Minister Onkelinx inzake de werking van de referentiecentra en het recente onderzoek naar ME/CVS

Door Zuiderzon op zaterdag 30 mei 2009.
1477x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Senator Hermans richtte een schriftelijke vraag aan minister Onkelinx in verband met de werking van de CVS-referentiecentra en de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar CVS/ME.

Uit de antwoorden van de minister valt af te leiden dat zij niet goed geïnformeerd werd door adviseurs waardoor er heel wat misvattingen in de antwoorden op te merken zijn.  Misvattingen met verstrekkende gevolgen voor het beleid inzake de ME/CVS-problematiek.

... lees verder >> |

België

Voorstel van resolutie betreffende ME/CVS door Senator Van Nieuwkerke

Door Zuiderzon op maandag 30 juni 2008.
2271x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Voorstel van resolutie betreffende het Chronische Vermoeidheids Syndroom (CVS) of Myalgische Encefalomyelitis (ME), ingediend door De Heer André van Nieuwkerke (Sp.a)

Wetgevingsstuk nr. 4-834/1, zitting 26 juni 2008, voorstel ingediend op 27 maar 2008
(Klik hier voor het PDF-document)

... lees verder >> |

België

Toelichting door MEAB bij de vraag van Maya Detiège aan de vice-eersteminister en minister van sociale zaken en volksgezondheid

Door Zuiderzon op maandag 5 januari 2009.
665x gelezen. Bron: MEAB vzw. Geen reacties.

Toelichting door MEAB vzw op de mondelinge vraag van Maya Detiège in de Kamer (nr. 9217): klik hier

1) Het beleid inzake diagnose en behandeling van CVS moet berusten op de aanbevelingen van het KCE en de HGR, die verschillen van de gegevens vermeld in de petitie waarnaar u verwijst. De voornaamste aanbeveling stuurt aan op het opzetten van een beter gestructureerde zorgorganisatie waarbij de eerste lijn een centrale rol toebedeeld krijgt.

De petitie waar mevrouw Fernandez naar verwijst, werd opgestart naar aanleiding van de slechte resultaten die de referentiecentra behaalden, zoals bleek uit de rapporten van het KCE en de HGR en naar aanleiding van de aanbevelingen, die men hierin doet voor het toekomstige beleid inzake de ME/CVS problematiek.

... lees verder >> |

België

Weerwoord van Mevr. Detiège tegen de staatssecretaris inzake het falende CVS-beleid (nr. 9217)

Door Zuiderzon op dinsdag 16 december 2008.
573x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

21.03 Maya Detiège (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de voorzitter, het is een hele boterham met opmerkingen en vragen, ook van mijn kant. CVS is immers een heel gevoelig thema.

... lees verder >> |

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >|