random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

MEAB vzw roept ex-bloeddonoren met ME/CVS dringend op om zich te melden

Door Zuiderzon op zondag 12 september 2010.
2537x gelezen. Bron: MEAB. Geen reacties.

Zoals reeds eerder werd bekend gemaakt, ontdekten Amerikaanse onderzoekers in oktober 2009 dat een nieuw humaan retrovirus, met de naam ‘xenotroop murine-like retrovirus’ (XMRV) bij een grote groep ME/CVS-patiënten kon worden vastgesteld. Ondertussen werd deze studie door verschillende onafhankelijke onderzoekers bevestigd en blijkt 87% van de ME/CVS-patiënten drager te zijn van dit virus. In medische kringen weet men dat het ten gevolge van een aantal factoren, waaronder meetfouten, niet mogelijk is om met 100% zekerheid uitsluitsel te bieden. Dit betekent met andere woorden dat men ervan uitgaat dat ALLE ME/CVS-patiënten drager zijn van dit virus.

... lees verder >> |

België

Verzet monsterboete concentreert zich op procedure

Door Zuiderzon op vrijdag 23 juli 2010.
1152x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 2095 (p. 7). Geen reacties.

23 juli 2010. Outliers mogen hun straf niet ontlopen, maar ze hebben recht op een redelijke behandeling. Dat de twee geviseerde artsen meteen 635.000 euro moeten ophoesten nog voordat de procedure ten einde is, kan niet door de beugel.

De Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van Bernhard Hepp wil kennelijk een voorbeeld stellen en nam daarom Francis Coucke en Anne Marie Uyttersprot in het vizier. Zij zouden onterecht cvs-medicatie hebben voorgeschreven. Vraag is of hun zaak echt wel exemplarisch is.

... lees verder >> |

België

Persbericht Artsensyndicaat n.a.v. buitenissige RIZIV-boetes voor de veroordeelde CVS-artsen

Door Zuiderzon op maandag 5 juli 2010.
2359x gelezen. Bron: Artsensyndicaat. Geen reacties.

Onlangs heeft het RIZIV twee artsen veroordeeld tot een monsterboete van meer dan € 600.000. Het RIZIV trekt de behandelingsmethodes van de betrokken artsen in twijfel en eist de terugbetaling van de voorgeschreven medicijnen. Dr. Marc Moens, voorzitter BVAS (Artsensyndicaat), reageert.

In zijn brief steunt hij Dr. Coucke en Dr. Uyttersprot. Beide artsen hebben ook alle steun nodig die ze kunnen krijgen: van collega's, van patiënten,...

... lees verder >> |

België

Verzet tegen monsterboete 635.000 euro komt op gang

Door Zuiderzon op woensdag 7 juli 2010.
1445x gelezen. Bron: Artsenkrant. Geen reacties.

07.07.2010

Dat twee artsen door de Dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle (DGEC) van Bernard Hepp werden veroordeeld tot een monsterboete, stuit op verzet uit diverse hoeken.

De artsen kregen de boete omdat ze cvs-patiënten onterecht geneesmiddelen zouden hebben voorgeschreven (zie ook eerdere artikels in Artsenkrant: hier, hier en hier). Maar vooral de manier waarop ze tegen die boete aanliepen, doet vragen rijzen. 

... lees verder >> |

België

Twee artsen krijgen monsterboete van 635.000 euro

Door Zuiderzon op donderdag 24 juni 2010.
3122x gelezen. Bron: Alle kranten. Geen reacties.

Artsen krijgen monsterboete in zaak rond ziekteverzekering

Twee artsen hebben van de administratieve rechtbank van de ziekteverzekering Riziv hebben een boete gekregen van 635.000 euro. Ze zouden onterecht medicijnen hebben voorgeschreven aan patiënten met het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS).


... lees verder >> | Forum discussie

België

Machinaties omtrent een CVS-specialiste?

Door Zuiderzon op vrijdag 4 juni 2010.
3351x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 2087 p.8. 1 reactie.

Net zoals er een heksenjacht uitgevoerd wordt op Dr. Myhill uit Groot-Brittannië die opkomt voor ME/CVS-patiënten (klik hier en hier), wordt eveneens een heksenjacht gevoerd op Dr. Uyttersprot, zelf patiënte; dit keer door de CM en het RIZIV die het niet kunnen hebben dat er aan ME/CVS-patiënten benodigde immunoglobulinen of parenterale voeding voorgeschreven wordt.

In de Artsenkrant nr. 2087 van 4 juni 2010 wordt het geschil aan de kaak gesteld n.a.v. de rechtszaak die aangespannen is waar Dr. Uyttersprot moet verschijnen.

Andere interessante artikel hieromtrent zijn:

... lees verder >> |

België

RIZIV CVS Proefproject van start: standaard CGT en GET!

Door Zuiderzon op maandag 21 december 2009.
4327x gelezen. Bron: RIZIV. Geen reacties.

Reeds eerder deelden we mee dat het RIZIV plannen had voor de toekomstige aanpak van ME/CVS in België. In een voorlopig rapport had de 'Werkgroep voor chronische ziekten' een 'nieuwe' zorgformule uitgewerkt, waarbij CGT/GET massaal toegepast zou worden als standaardbehandeling voor ME/CVS.

Het uitgangspunt hiervoor is dat ME/CVS een lichamelijk onverklaarbare klacht (LOK) zou zijn, wat gezien het grote aantal aantoonbare biomedische afwijkingen, zoals duidelijk staat beschreven in het wetenschappelijk onderzoek, natuurlijk niet zo is. In het hele document is er bewuste begripsverwarring tussen het subjectieve symptoom vermoeidheid en de objectieve neurologische ziekte ME/CVS.

MEAB vzw kon met een dergelijk plan onmogelijk akkoord gaan en heeft een uitgebreide en onderbouwde reactie voorbereid om te protesteren tegen de uitvoering van dit voorstel. Dit document werd mede onderschreven door de patiëntenorganisaties ME-vereniging vzw, en ondergetekende ME-Gids.net.

Vandaag echter ligt het uiteindelijke 5-jarig plan op tafel zoals het voorlopig werd voorgesteld.  Hieraan is ook de wijzigingsclausule 2010 gebonden die ingaat op 1 januari 2010 en geldig is tot en met juni 2011. Hoewel in het plan staat dat ze ons rapport onderzocht hebben, is niet in het minste rekening gehouden hiermee, want men gaat koppig verder met deze onzinnige en schadelijke therapieën met de bewering dat CGT en GET de enige evidence based therapie is (ontkracht door Maes/Twisk). Na het eerste flagrante falen start men doodleuk met een nieuw zelfde 'proefproject'. Men pretendeert dat enkel volgende criteria zouden bestaan: de nietszeggende Oxford criteria, de vage Fukuda criteria of de NICE Guidelines. Over de enige nuttige en objectieve Canadese criteria geen woord. De basis van de evaluatie van hun project zijn de omstreden NICE Guidelines waar reeds een rechtszaak tegen aangespannen werd (en tevens bezorgdheid geuit door ME/CVS-experts wereldwijd), en ook de fel bekritiseerde Reeves criteria waar uit onderzoek bleek dat 40% van de depressieve patiënten voldoet aan deze CDC-criteria.

Vechten tegen windmolens is nog maar eens van toepassing, luisteren naar de patiënt is blijkbaar niet aan de orde, back to the Middle Ages.


... lees verder >> |

België

Open brief Dr. Maes aan rector K.U.Leuven om de CVS-referentiecentra te sluiten

Door Zuiderzon op vrijdag 13 november 2009.
7586x gelezen. Bron: Dr. Maes & F. Twisk. 15 reacties.

In een open brief aan de rector van de Katholieke Universiteit Leuven (KUL) eist dr. Maes dat deze het Leuvense referentiecentrum binnen een maand sluit.

Ondanks de grote kritiek van patiënten en behandelaars (klik hier en hier),
ondanks de zeer tegenvallende resultaten (klik hier, hier, hier en hier), én
ondanks de harde feiten (klik hier) en patiëntenenquêtes (klik hier, hier, en hier) die aantonen dat "revalidatietherapieën" (zoals CGT/GET) vaak nadelig uitwerken, gaan de referentiecentra vrolijk verder op de doodlopende CGT/GET-weg...

In een recent verschenen artikel levert Maes harde kritiek op die heilloze koers (klik hier).

ONDERSCHRIJF DE SLUITING VAN DE REFERENTIECENTRA

... lees verder >> |

België

Vraag huisarts De Block (Open VLD) over de stand van zaken inzake de wijzigingsclausule van de referentiecentra voor CVS

Door Zuiderzon op zaterdag 1 augustus 2009.
1102x gelezen. Bron: Dr. Maggie De Block (Open VLD). Geen reacties.

In 2002 sloot het RIZIV een overeenkomst met vijf referentiecentra voor het chronische vermoeidheidssyndroom. Jaarlijks ontvingen ze 1,7 miljoen euro.  Een aantal evaluaties zijn in de loop der jaren negatief uitgevallen. De verwijten zijn divers.

Het eerste rapport dat de periode 2002-2004 evalueerde verweet de centra dat ze onvoldoende of niet de huisarts in de behandeling betrekken.

Het rapport van het Kenniscentrum van 2006 is eveneens negatief. De behandeling door de centra zou nauwelijks een meerwaarde betekenen. De fysieke revalidatie verloopt minder goed dan verwacht en ook de cognitieve gedragstherapie levert weinig op. De centra slagen er niet in de patiënten sociaal te reïntegreren. Tenslotte zijn er enorme wachtlijsten.

Het laatste onderzoek stelt geen verbetering vast.

Het Kenniscentrum verbindt duidelijke voorwaarden aan een verdere financiering.

... lees verder >> |

België

Vraag Dr. De Block (Open VLD) over de referentiecentra voor CVS

Door Zuiderzon op vrijdag 10 oktober 2008.
963x gelezen. Bron: Dr. Maggie De Blcok (Open VLD). Geen reacties.

In 2002 sloot het RIZIV een overeenkomst met vijf referentiecentra voor het chronische vermoeidheidssyndroom. Jaarlijks ontvingen ze 1,7 miljoen euro. Een aantal evaluaties zijn in de loop der jaren negatief uitgevallen. De verwijten zijn divers.

... lees verder >> |

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|