random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Antwoord van staatssecretaris aan Mevr. Detiège m.b.t. het beleid inzake diagnose en behandeling van CVS (nr. 9217)

Door Zuiderzon op dinsdag 16 december 2008.
636x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

21.02 Staatssecretaris Julie Fernandez-Fernandez: Het beleid inzake diagnose en behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom moet berusten op de aanbevelingen van het Expertisecentrum (KCE) en de Hoge gezondheidsraad (HGR), die verschillen van de gegevens vermeld in de petitie waarnaar u verwijst.

... lees verder >> |

België

Vraag van mevrouw Detiège (Sp.a) aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over CVS (nr. 9217)

Door Zuiderzon op dinsdag 16 december 2008.
747x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

21. Mondelinge Vraag van Mevrouw Maya Detiège(Sp.a + Vl.Pro) in De Kamer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx over "het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)" (nr. 9217). Dit naar aanleiding van de slechte resultaten van de CVS-referentiecentra gerapporteerd door de HGR en het KCE.

... lees verder >> |

België

Antwoord Minister Onkelinx op vraag Senator Van Nieuwkerke m.b.t. falende behandeling ME/CVS-patiënten

Door Zuiderzon op donderdag 30 april 2009.
1101x gelezen. Bron: MEAB vzw. Geen reacties.

Vraag om uitleg nr. 4-855 van André Van Nieuwkerke tot Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de falende behandeling van ME/CVSpatiënten

... lees verder >> |

België

Vraag van senator A. Van Nieuwkerke aan Minister Onkelinx van Volksgezondheid m.b.t. falende behandeling van ME/CVS-patiënten

Door Zuiderzon op woensdag 29 april 2009.
1220x gelezen. Bron: Senaat. Geen reacties.

Schriftelijke vraag nr. 4-3395

Vraag om uitleg van André Van Nieuwkerke (Sp.a) d.d. 29 april 2009 tot mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, in verband met de falende behandeling van ME/CVS-patiënten.

Myaligsche encefalomyelitis (ME) / chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)-patiënten - Falende therapeutische instrumenten - Noodzaak aan wetenschappelijke actualisatie

29/04/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/05/2009)
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-855 (dd. 16/04/2009)

... lees verder >> |

België

Resultaat protestactie MEAB 01/12/08 teleurstellend

Door Zuiderzon op maandag 19 januari 2009.
1385x gelezen. Bron: RIZIV. Geen reacties.

Het resultaat van de protestactie van MEAB van 01/12/08 (klik hier, klik hier en klik hier) is teleurstellend, zoals blijkt uit de beslissing die het RIZIV heeft genomen.

In de wijzigingsclausule m.b.t. de referentiecentra voor CVS die van kracht is vanaf 1 januari 2009 (een laatste verlenging tot 31 december 2009) valt er te lezen dat CGT vanaf nu individueler toegepast zal worden en GET bij de kinesist zal doorgaan. Met de argumenten door MEAB aangevoerd over de behandeling werd dus duidelijk bitter weinig rekening gehouden.

MEAB vzw zet haar strijd verder!

... lees verder >> |

België

Open brief van Dr Maes aan Minister Onkelinx nav haar antwoorden dd 27/11/08

Door Zuiderzon op woensdag 21 januari 2009.
1967x gelezen. Bron: Het Alternatief. Geen reacties.

Eind 2008 schreef prof. Michael Maes een open brief aan minister Onkelinx waarin hij het heilloze beleid t.a.v. de referentiecentra hekelde en aandrong op medische research, diagnose en behandeling: klik hier.

Minister Onkelinx reageerde op 27 november 2008 (klik hier) en voorspelt opnieuw weinig goed voor ME/CVS-patiënten...

Naar aanleiding van die reactie schreef Prof. Dr. Maes onderstaande open brief.
Voor de volledige tekst (inclusief bijlagen) van prof. Maes: klik hier.

... lees verder >> |

België

Antwoord Minister Onkelinx op open brief Dr Maes

Door Zuiderzon op woensdag 21 januari 2009.
1703x gelezen. Bron: Het Alternatief. Geen reacties.

Eind 2008 schreef prof. Michael Maes een open brief aan minister Onkelinx waarin hij het heilloze beleid t.a.v. de referentiecentra hekelde en aandrong op medische research, diagnose en behandeling: klik hier.

Minister Onkelinx reageerde op 27 november 2008 en voorspelt opnieuw weinig goed voor ME/CVS-patiënten...

... lees verder >> |

België

Open brief Dr. Maes aan Minister Onkelinx m.b.t. falen referentiecentra (CGT/GET-aanpak)

Door Zuiderzon op vrijdag 31 oktober 2008.
5972x gelezen. Bron: Michel Maes. 2 reacties.

Ondanks het falen van de "biopsychosociale" CVS-referentiecentra in België wil minister Onkelinx de heilloze koers gebaseerd op CGT en GET voortzetten.

In een open brief klaagt dr. Michael Maes de niet te rechtvaardigen voorkeur voor de biopsychosociale aanpak en het veroordelen/ontkennen van biomedisch wetenschappelijk onderzoek in niet mis te verstane bewoordingen aan bij de Minister Onkelinx.

De brief bevat tevens 3 konkrete praktijkvoorbeelden van CVS-patiënten die de referentiecentra bezochten en waarvan bij nader medisch onderzoek bleek dat er sprake was van diverse lichamelijke afwijkingen (inflammatie, oxidatieve stress, lekke darm etc.)

De klacht van dr. Maes omvat uit 7 punten.
Dr. Maes is, getuige de brief, voornemens minister Onkelinx aan te klagen.

... lees verder >> | Forum discussie

België

Onkelinx wil CVS-centra meer geld toestoppen

Door Zuiderzon op vrijdag 10 oktober 2008.
789x gelezen. Bron: Artsenkrant (nr. 1947 - 10.10.08). Geen reacties.

Open VLD kamerlid Maggie De Block en minister Laurette Onkelinx vechten een robbertje uit over het voortbestaan van de CVS-centra. Na een negatieve evaluatie door het Kenniscentrum wil Onkelinx het budget alsnog verhogen. De Block wil de geldkraan dichtdraaien en.

... lees verder >> |

België

Vraag A. Turtelboom inzake evaluatie referentiecentra CVS-patiënten

Door Zuiderzon op woensdag 15 november 2006.
1848x gelezen. Geen reacties.

Bron: Annemie Turtelboom (Vlaams Politica VLD)
Datum: 13 november 2006

CVS-centra: het eerste evaluatierapport is verschenen

Vijf gespecialiseerde Belgische derdelijnsreferentiecentra (UZ Leuven, UZ Antwerpen, UZ Gent, UCL en AZ-VUB) zijn al een paar jaar bezig om patiënten die lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom te helpen. Het eerste evaluatierapport is binnen: er is nog steeds een lange wachtlijst en slechts weinige patiënten hervinden terug hun weg naar de arbeidsmarkt. Bovendien zijn er verschillende behandelingsmethoden gehandhaafd... welke is de beste en wat kan er verbeterd worden?

Document hier te downloaden of hieronder te lezen.

... lees verder >> |

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >|