random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Senator Margriet Hermans vs Minister Onkelinx inzake de werking van de referentiecentra en het recente onderzoek naar ME/CVS

Door Zuiderzon op zaterdag 30 mei 2009.
1528x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Senator Hermans richtte een schriftelijke vraag aan minister Onkelinx in verband met de werking van de CVS-referentiecentra en de recente ontwikkelingen in het onderzoek naar CVS/ME.

Uit de antwoorden van de minister valt af te leiden dat zij niet goed geïnformeerd werd door adviseurs waardoor er heel wat misvattingen in de antwoorden op te merken zijn.  Misvattingen met verstrekkende gevolgen voor het beleid inzake de ME/CVS-problematiek.

... lees verder >> |

België

Voorstel van resolutie betreffende ME/CVS door Senator Van Nieuwkerke

Door Zuiderzon op maandag 30 juni 2008.
2313x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Voorstel van resolutie betreffende het Chronische Vermoeidheids Syndroom (CVS) of Myalgische Encefalomyelitis (ME), ingediend door De Heer André van Nieuwkerke (Sp.a)

Wetgevingsstuk nr. 4-834/1, zitting 26 juni 2008, voorstel ingediend op 27 maar 2008
(Klik hier voor het PDF-document)

... lees verder >> |

België

Toelichting door MEAB bij de vraag van Maya Detiège aan de vice-eersteminister en minister van sociale zaken en volksgezondheid

Door Zuiderzon op maandag 5 januari 2009.
703x gelezen. Bron: MEAB vzw. Geen reacties.

Toelichting door MEAB vzw op de mondelinge vraag van Maya Detiège in de Kamer (nr. 9217): klik hier

1) Het beleid inzake diagnose en behandeling van CVS moet berusten op de aanbevelingen van het KCE en de HGR, die verschillen van de gegevens vermeld in de petitie waarnaar u verwijst. De voornaamste aanbeveling stuurt aan op het opzetten van een beter gestructureerde zorgorganisatie waarbij de eerste lijn een centrale rol toebedeeld krijgt.

De petitie waar mevrouw Fernandez naar verwijst, werd opgestart naar aanleiding van de slechte resultaten die de referentiecentra behaalden, zoals bleek uit de rapporten van het KCE en de HGR en naar aanleiding van de aanbevelingen, die men hierin doet voor het toekomstige beleid inzake de ME/CVS problematiek.

... lees verder >> |

België

Weerwoord van Mevr. Detiège tegen de staatssecretaris inzake het falende CVS-beleid (nr. 9217)

Door Zuiderzon op dinsdag 16 december 2008.
615x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

21.03 Maya Detiège (sp.a+Vl.Pro): Mevrouw de voorzitter, het is een hele boterham met opmerkingen en vragen, ook van mijn kant. CVS is immers een heel gevoelig thema.

... lees verder >> |

België

Antwoord van staatssecretaris aan Mevr. Detiège m.b.t. het beleid inzake diagnose en behandeling van CVS (nr. 9217)

Door Zuiderzon op dinsdag 16 december 2008.
659x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

21.02 Staatssecretaris Julie Fernandez-Fernandez: Het beleid inzake diagnose en behandeling van het chronisch vermoeidheidssyndroom moet berusten op de aanbevelingen van het Expertisecentrum (KCE) en de Hoge gezondheidsraad (HGR), die verschillen van de gegevens vermeld in de petitie waarnaar u verwijst.

... lees verder >> |

België

Vraag van mevrouw Detiège (Sp.a) aan de vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over CVS (nr. 9217)

Door Zuiderzon op dinsdag 16 december 2008.
775x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

21. Mondelinge Vraag van Mevrouw Maya Detiège(Sp.a + Vl.Pro) in De Kamer aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx over "het chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)" (nr. 9217). Dit naar aanleiding van de slechte resultaten van de CVS-referentiecentra gerapporteerd door de HGR en het KCE.

... lees verder >> |

België

Antwoord Minister Onkelinx op vraag Senator Van Nieuwkerke m.b.t. falende behandeling ME/CVS-patiënten

Door Zuiderzon op donderdag 30 april 2009.
1129x gelezen. Bron: MEAB vzw. Geen reacties.

Vraag om uitleg nr. 4-855 van André Van Nieuwkerke tot Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, over de falende behandeling van ME/CVSpatiënten

... lees verder >> |

België

Vraag van senator A. Van Nieuwkerke aan Minister Onkelinx van Volksgezondheid m.b.t. falende behandeling van ME/CVS-patiënten

Door Zuiderzon op woensdag 29 april 2009.
1247x gelezen. Bron: Senaat. Geen reacties.

Schriftelijke vraag nr. 4-3395

Vraag om uitleg van André Van Nieuwkerke (Sp.a) d.d. 29 april 2009 tot mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, in verband met de falende behandeling van ME/CVS-patiënten.

Myaligsche encefalomyelitis (ME) / chronischevermoeidheidssyndroom (CVS)-patiënten - Falende therapeutische instrumenten - Noodzaak aan wetenschappelijke actualisatie

29/04/2009 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/05/2009)
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-855 (dd. 16/04/2009)

... lees verder >> |

België

Resultaat protestactie MEAB 01/12/08 teleurstellend

Door Zuiderzon op maandag 19 januari 2009.
1411x gelezen. Bron: RIZIV. Geen reacties.

Het resultaat van de protestactie van MEAB van 01/12/08 (klik hier, klik hier en klik hier) is teleurstellend, zoals blijkt uit de beslissing die het RIZIV heeft genomen.

In de wijzigingsclausule m.b.t. de referentiecentra voor CVS die van kracht is vanaf 1 januari 2009 (een laatste verlenging tot 31 december 2009) valt er te lezen dat CGT vanaf nu individueler toegepast zal worden en GET bij de kinesist zal doorgaan. Met de argumenten door MEAB aangevoerd over de behandeling werd dus duidelijk bitter weinig rekening gehouden.

MEAB vzw zet haar strijd verder!

... lees verder >> |

België

Open brief van Dr Maes aan Minister Onkelinx nav haar antwoorden dd 27/11/08

Door Zuiderzon op woensdag 21 januari 2009.
2024x gelezen. Bron: Het Alternatief. Geen reacties.

Eind 2008 schreef prof. Michael Maes een open brief aan minister Onkelinx waarin hij het heilloze beleid t.a.v. de referentiecentra hekelde en aandrong op medische research, diagnose en behandeling: klik hier.

Minister Onkelinx reageerde op 27 november 2008 (klik hier) en voorspelt opnieuw weinig goed voor ME/CVS-patiënten...

Naar aanleiding van die reactie schreef Prof. Dr. Maes onderstaande open brief.
Voor de volledige tekst (inclusief bijlagen) van prof. Maes: klik hier.

... lees verder >> |

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|