random
RSS feed

Dossiers, rapporten

Allerhande dossiers, rapporten over ME

Stagnerende hypoxie: kruispunt tussen ME/CVS en hyperadrenerge POTS?

Door ME-gids op donderdag 1 november 2018.
926x gelezen. Bron: Cort Johnson, Health Rising. Geen reacties.

Cort Johnson, Health Rising, 19 augustus 2018

POTS en ME/CVS vertonen overeenkomsten en verschillen. Veroorzaken verschillende processen gelijkaardige problemen in beide ziektes?

Ondanks het huidige gebrek aan consensus over de onderliggende biologie van CVS, is er voldoende bewijs... om een afwijking van het autonome zenuwstelsel naar voren te brengen als verbindende pathologische factor. Newton et al., 2013

Enkele jaren geleden ontdekte men in een onderzoek door een interessante samenloop van omstandigheden dat patiënten met hyperadrenerge POTS en patiënten met chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) misschien niet zo veel van elkaar verschillen als gedacht.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Een pleidooi voor behandeling met IVIG voor ME/cvs, fibromyalgie, dunnevezelneuropathie en POTS: IVIG#3

Door ME-gids op zondag 4 november 2018.
664x gelezen. Bron: Cort Johnson, Health Rising. Geen reacties.

Cort Johnson, Health Rising, 13 september 2018

“Het komt erop neer dat we dit hele gebied opnieuw moeten bekijken en goede klinische studies moeten aanmoedigen.” Dr. Nancy Klimas

Welk bewijs bestaat er voor het gebruik van IVIG bij ME/CVS, FM en POTS?

Dit artikel is het laatste van een driedelige reeks over intraveneuze immunoglobulinen (IVIG) geïnspireerd door mijn bezoek aan de Conferentie over dysautonomie in 2018 in Nashville, Tennessee.

IVIG is een zeer duur, maar vaak voorgeschreven immunomodulerend geneesmiddel dat veel gebruikt wordt bij auto-immuniteit en immuundeficiëntie. Het artikel onderzoekt de bewijsbasis voor IVIG bij ME/CVS, fibromyalgie en POTS en kijkt naar de toekomst om te zien welke mogelijkheden er kunnen zijn.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Internationale Consensuscriteria voor ME vs IOM-criteria voor SEID

Door ME-gids op zondag 5 augustus 2018.
377x gelezen. Bron: ME Advocacy. Geen reacties.

De Amerikaanse MEAdvocacy heeft de verschillen tussen de Internationale Consensuscriteria voor myalgische encefalomyelitis (ME) (2011) en de IOM-criteria voor SEID (systemische inspanningsintolerantieziekte) (2015) naast elkaar gezet. In dit schema wordt duidelijk in hoeverre de IOM-criteria tekortschieten om ME juist te definiëren waardoor de kans bestaat dat er bv. mensen met psychische aandoeningen ingesloten worden.

Met dank aan ME Centraal voor de vertaling van het schema.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Aanbevelingen voor anesthesie voor Chronisch vermoeidheidssyndroom en Myalgische Encefalomyelitis

Door ME-gids op vrijdag 6 juli 2018.
1499x gelezen. Bron: ProHealth. Geen reacties.

ProHealth

Het hebben van Chronisch Vermoeidheidssyndroom & Myalgische Encefalomyelitis (ME/CVS) vrijwaart patiënten niet van andere ziekten en aandoeningen waar een operatie bij komt kijken. Ingrepen die anesthesie vereisen, zoals het trekken van een verstandskies, een cataractoperatie, of het verwijderen van een ontstoken blinde darm of galblaas, komen vaak genoeg voor in de totale bevolking om te voorspellen dat jij er waarschijnlijk een of meerdere ingrepen zult hebben nadat je ME/CVS kreeg.

In tegenstelling tot de algemene bevolking, hebben patiënten met ME/CVS een aantal specifieke overgevoeligheden die aanpassing van anesthetica vereisen. 

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

ME: ondergediagnosticeerd en onderbehandeld?

Door ME-gids op vrijdag 25 mei 2018.
878x gelezen. Bron: #IrishMed. Geen reacties.

#IrishMed, 8 november 2018
Co-hosts @JemB123 en @CamCruise

Wat is Myalgische Encefalomyelitis?

Myalgische Encefalomyelitis (ME) is een verworven complexe neurologische aandoening die meerdere lichaamssystemen aantast. Vaak wordt ze voorafgegaan door een virale infectie en begint ze opeens (acuut). Maar ook een gradueel begin is mogelijk. Getroffen personen herstellen niet van de infectie en in plaats daarvan ervaren ze een brede waaier aan symptomen, zoals het onvermogen van het lichaam om energie te produceren op cellulair niveau.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Chronisch vermoeidheidssyndroom / Nieuwe richtlijnen over de aanpak van ME/CVS

Door ME-gids op donderdag 10 mei 2018.
919x gelezen. Bron: Gezondheid.be. Geen reacties.

Gezondheid.be is de grootste gezondheidssite van België. Over het algemeen worden vaak persberichten over CVS overgenomen, waardoor er een overwicht is van de (bio)psychosociale mediamachine en dus verkeerde beeldvorming over ME/cvs. Dit keer komt Gezondheid.be echter met een genuanceerd dossier over ME/cvs op basis van o.a. het Adviesrapport van de Nederlandse Gezondheidsraad, de CDC en het Institute of Medicine. Ook is er aandacht voor de situatie in België, dat vastgeroest zit in CGT en GET.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Postexertionele malaise en graduele oefentherapie bij ME/cvs - leidraad onderzoek

Door ME-gids op donderdag 12 april 2018.
738x gelezen. Bron: #MEAction en Emerge Australia. Geen reacties.

door Simone E., ME Action Network, 7 februari 2018

Primer, december 2017

Een lid van #MEaction Network Australia heeft een primer geschreven die de tekortkomingen uiteenzet in onderzoek van graduele oefentherapie (GET), en uitlegt waarom GET allicht schadelijk is voor mensen met ME/cvs.

De primer krijgt de steun van Emerge Australia Inc en infectioloog Dr John Whiting. Hij werd in oktober 2017 ingediend bij de Australische Senaat tijdens de recente Senate Estimates [hoorzittingen in de Australische senaat i.v.m. begrotingscontrole, n.v.d.r.], werd verstuurd naar de Voorzitter van de Royal Australian College of General Practitioners [Australische beroepsvereniging voor huisartsen, n.v.d.r.], alsook naar verschillende Australische politici, en werd gebruikt door belangenbehartigers tijdens vergaderingen met politici in Australië en Ierland.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Adviesrapport van de Gezondheidsraad over ME/CVS (Update 24)

Door ME-gids op maandag 19 maart 2018.
2565x gelezen. Bron: Gezondheidsraad, Patiëntenverenigingen. 1 reactie.

Meer onderzoek naar ME/CVS nodig

Gezondheidsraad, 19 maart 2018

Over het ontstaan van ME/CVS is nog weinig bekend, waardoor behandeling zich alleen kan richten op de symptomen. Daarom is meer onderzoek nodig. Ook moeten de klachten van patiënten serieus genomen worden en erkend bij de beoordeling van uitkeringsaanspraken.

... lees verder >> | Forum discussie

Dossiers, rapporten

ME/cvs en chronische Lyme

Door ME-gids op donderdag 15 maart 2018.
1052x gelezen. Bron: Jaime Seltzer. 1 reactie.

Jaime Seltzer (ME Action Network)

Wat is ME/cvs?

Myalgische Encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom, of ME/cvs, staat sinds 1969 bij de Wereldgezondheidsorganisatie geclassificeerd als neurologische aandoening. De ziekte is een complexe multisysteemaandoening met afwijkingen in het endocriene, cardiovasculaire, musculoskeletale en spijsverteringsstelsel. ME/cvs komt tweemaal meer voor dan multiple sclerose, en telt meer dan een miljoen patiënten in de Verenigde Staten alleen, waarvan 25% huis- of bedgebonden is (IOM-Rapport, 2015). Eender wie kan de ziekte krijgen, ook kinderen en adolescenten.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Klinische richtlijnen voor mensen met ME schieten tekort

Door ME-gids op zondag 11 maart 2018.
1170x gelezen. Bron: ME Action Network. Geen reacties.

Mary Dimmock, ME Action Network, 5 februari 2018

Belangenbehartiger voor ME, Mary Dimmock, heeft een uitgebreid rapport geschreven over de gebrekkige wetenschap die geleid heeft tot de aanbeveling van cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) voor mensen met myalgische encefalomyelitis.

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >|