random
RSS feed

Artikels

Artikels en berichten over ME of cvs in kranten, tijdschriften, op ME-websites,...

Doctors receive $1M grant for HIV prevention research

Door Zuiderzon op dinsdag 27 februari 2007.
653x gelezen. Bron: The Temple News. Geen reacties.

Through the use of gene therapy, researchers are striving to find ways to stop the spread of HIV.

Researchers in the School of Medicine are making progress in the understanding and treatment of two diseases caused by abnormalities in the human antiviral pathway: HIV and Chronic Fatigue Syndrome.

... lees verder >> |

Artikels

New name for CFS

Door Zuiderzon op woensdag 7 februari 2007.
819x gelezen. Bron: ImmuneSupport. 1 reactie.

World Class Experts recommend new name for Chronic Fatigue Syndrome

An announcement from ProHealth Founder Rich Carson:

The CFS Name Change Advisory Board - whose combined research and clinical experience totals more than 150 years - met in Florida January 12 (zie 'IACFS conferentie 2007'), and reached a consensus agreement that a new name should be adopted for Chronic Fatigue Syndrome. While it is certain that no name will please all patients, the group feels that the new name they propose will improve the legitimacy of the disease, and remove the stigma of having a disease with 'fatigue' as the primary descriptor. Their report follows.

... lees verder >> | Forum discussie

Artikels

Nieuwe VZW wil brug bouwen tussen CVS- en fibromyalgiepatiënten

Door Zuiderzon op vrijdag 12 januari 2007.
2604x gelezen. Bron: Het Laatste Nieuws. Geen reacties.

Fibroveerke verenigt lotgenoten

Veerle Derammelaere (42) heeft in Deerlijk de vzw Fibroveerke opgericht. Die vereniging moet ene brug bouwen tussen mensen met het chronisch vermoeidheidssyndoom (CVS) en fibromyalgiepatiënten. Dat is een ernstige spierziekte, die nogal wat gelijkenissen vertoont met CVS. “Met bijeenkomsten willen we die lotgenoten weer een sociaal leven aanbieden”, zegt Veerle, die zelf al een vijftal jaar aan fibromyalgie lijdt.

... lees verder >> |

Artikels

CVS: diagnose vroeg stellen

Door Zuiderzon op dinsdag 28 november 2006.
1252x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 1796. 1 reactie.

Bron: Artsenkrant nr. 1796
Datum: 28.11.2006

Het blijkt meestal meer dan een half jaar te duren eer de diagnose van CVS wordt gesteld! Ik stel vast dat een huisarts met interesse voor deze problematiek de diagnose reeds na één uitgebreide of enkele consultaties kan stellen.

... lees verder >> | Forum discussie

Artikels

De CVS-referentiecentra herdenken

Door Zuiderzon op vrijdag 24 november 2006.
734x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 1795. 1 reactie.

Bron: Artsenkrant nr. 1795
Datum: 24.11.2006

"CVS-centra brengen weinig soelaas" lezen we in AK van 17 november 2006, en de volgende redenen worden opgesomd: de resultaten van de revalidatie vallen tegen (fysieke inspanningscapaciteit bijvoorbeeld verbetert nauwelijks); de socioprofessionele reïntegratie faalt (amper 6% functioneert na de behandeling beter op dit vlak); huisartsen worden onvoldoende ingeschakeld (hoewel de centra meestal de diagnose van de huisarts bevestigen); en er zijn onaanvaardbaar lange wachtlijsten.

De gebrekkige doorstroming van de patiïnten hoeft weinig verdere commentaar: het toont alleen maar aan hoe groot de nood is - in verhouding tot de beperkte mogelijkheden - voor de uitgebreide groep van patiënten met chronische vermoeidheids- en pijnklachten, die op dit ogenblik vaak hulpeloos ronddwalen in de geneeskunde. De overige aangehaalde redenen vragen wel om enige toelichting en nuancering, en nodigen uit tot reflectie over de toekomst.

... lees verder >> | Forum discussie

Artikels

Huisarts niet betrokken bij behandeling CVS

Door Zuiderzon op vrijdag 17 november 2006.
726x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 1793. Geen reacties.

Bron: Artsenkrant nr. 1793
Datum: 17.11.2006

De centra mogen drie types van forfaits aanrekenen, waarvan er twee bedoeld zijn om de centra aan te moedigen de huisarts bij de begeleiding te betrekken. Maar hoewel de CVS-centra bijna steeds de diagnose van de huisarts bevestigen, verdwijnt de huisarts nadien uit beeld.

In het rapport worden daarvoor twee verklaringen aangehaald. Deelname aan het overleg zou moeilijk haalbaar zijn binnen het tijdsbestek van de huisarts. En het aantal CVS-patiënten per praktijk zou te beperkt zijn voor een huisarts om zich verregaand in de aandoening te verdiepen. Tussen de lijnen van het rapport valt echter zeer duidelijk te verstaan dat de akkoordraad geen hoge pet op heeft van huisartsen. Die worden nog net niet als onbekwaam bestempeld.

... lees verder >> |

Artikels

CVS-centra stellen teleur

Door Zuiderzon op vrijdag 10 november 2006.
893x gelezen. Bron: De Standaard. 1 reactie.

 

Naar schatting 20.000 tot 25.000 Belgen lijden aan CVS.
Bron: De Standaard
Datum: 10 november 2006

Slechts een fractie van de patiënten wordt bereikt, de resultaten van de behandeling vallen tegen.

Naar schatting 20.000 tot 25.000 Belgen lijden aan het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). In 2002 sloot de ziekteverzekering een overeenkomst met vijf universitaire ziekenhuizen om hen op te vangen in een gespecialiseerde instelling. Uit het eerste evaluatierapport over de periode 2002 tot en met 2004, dat werd opgesteld door de ziekenfondsen en de CVS-centra zelf, blijkt nu dat de centra niet hebben opgeleverd wat ervan werd verwacht.

... lees verder >> |

Artikels

Beleid CVS-centra dient bijgestuurd

Door Zuiderzon op vrijdag 27 oktober 2006.
582x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 1788. Geen reacties.

Bron: Artsenkrant (België)
Datum: 27.10.2006 - Nr. 1788

Patiënten behandeld in de vijf CVS-referentiecentra gaan significant vooruit inzake levenskwaliteit maar het effect op hun beroepsmatig functioneren is een stuk minder. Minister Rudy Demotte vindt dat het beleid van de referentiecentra bijsturing vereist.

... lees verder >> |

Artikels

Kennis behandelaars over ME/CVS gering

Door Marjolijn op donderdag 20 juli 2006.
1078x gelezen. Geen reacties.

Bron: ME/CVS Vereniging

Onderzoek studenten naar beeldvorming afgerond

In opdracht van de ME/CVS Vereniging hebben studenten van de Hogeschool Rotterdam onderzoek gedaan naar de beeldvorming over ME/CVS onder behandelaars.
Patiënten hebben vooral te maken met huisarts, internist, fysiotherapeut, neuroloog, psycholoog en ME/CVS-specialist, waarbij mond-op-mond-reclame een belangrijke rol speelt in de keuze. Na vermoeidheid zijn concentratiestoornissen en spierpijn het vaakst de belangrijkste klacht.

... lees verder >> |

Artikels

First official UK death from chronic fatigue syndrome

Door Zuiderzon op vrijdag 16 juni 2006.
1739x gelezen. Bron: NewScientist.com. Geen reacties.

Bron: NewScientist.com
Datum: 16 juni 2006
Auteur: Rowan Hooper

Chronic fatigue syndrome has been given as an official cause of death for the first time in the UK. CFS, which is also known as myalgic encephalomyelitis (ME), has occasionally been recorded on death certificates in the US and Australia but it is far from being accepted as an organic disease.

... lees verder >> |

Artikels

|< <  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 > >|