random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of Lymeborreliose

Door ME-gids.net op zondag 2 februari 2014.
2100x gelezen. Bron: Belgische Senaat. 1 reactie.

Op 6 november diende Senator Nele Lijnen (Open VLD) een Voorstel van resolutie in inzake een multidisciplinaire aanpak van de ziekte van Lyme of neuroborreliose. 

Reeds eerder zette Mevr. Lijnen zich in voor de ME, CVS, Fibromyalgie, Lupus en Lyme problematiek:


... lees verder >> |

België

Schriftelijke vragen m.b.t. de ME & CVS problematiek door Senator Bert Anciaux (SP.A)

Door ME-gids.net op zaterdag 21 december 2013.
1265x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Ook Senator Bert Anciaux van de SP.A voelt Minister van Volksgezondheid Onkelinx aan de tand betreffende de ME & CVS problematiek.

Op 29 november 2013 en 18 december 2013 diende Bert Anciaux twee schriftelijke vragen in. De eerste vraag handelt over het verbod op bloeddonatie door het Rode Kruis voor ME & CVS-patiënten gezien het om een immunopathologie gaat. In de tweede vraag hekelt Anciaux de eenzijdige aanpak en behandeling (CGT/GET) van ME, CVS en fibromyalgie en het feit dat de ogen gesloten worden voor buitenlandse onderzoeksbevindingen.

Wanneer de antwoorden beschikbaar komen, zullen wij deze met u delen.

Hartelijk dank aan Bert Anciaux voor zijn engagement in deze problematiek.

... lees verder >> |

België

Schriftelijke vragen (en antwoorden) omtrent de ME&CVS-problematiek, ingediend door Senator Nele Lijnen (Open VLD)

Door ME-gids.net op zaterdag 21 december 2013.
1378x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Enkele politici hebben zich vastgebeten in de ME & CVS problematiek en vuren daarom heel wat kritische vragen af op de Minister van Volksgezondheid Onkelinx, die tot op heden nog steeds maar de eenzijdige psychische aanpak ondersteunt.

Op 4 november 2013 en 18 december 2013 diende Senator Nele Lijnen (Open vld) in de Senaat een aantal belangrijke vragen in met betrekking tot de ME, CVS, Fibromyalgie, Lyme en Lupus problematiek. Vragen gaan over het verwarren van de verschillende aandoeningen, de schorsingen van CVS-patiënten door het RIZIV, de financiering van de CVS referentiecentra, de vraag naar een bloedtest ter diagnose van de verschillende chronische ziekten, en over het feit dat het Rode Kruis ME/CVS-patiënten weigert (en dus erkent dat deze ziekte (auto)-immuun van aard is).

Wanneer de antwoorden beschikbaar komen, zullen wij deze aan u meedelen.

Hartelijk dank aan Senator Lijnen voor haar engagement in deze materie.

... lees verder >> |

België

'Nieuwe' revalidatieovereenkomst voor CVS leidt tot vragenronde in de Commissie Volksgezondheid.

Door ME-gids.net op dinsdag 19 november 2013.
713x gelezen. Bron: De Kamer. 1 reactie.

Voorzitster van de Commissie Volksgezondheid Mevrouw Maya Detiège (sp.a) en Commissielid Mevrouw Rita De Bont (Vl.Belang) stelden aan Minister Onkelinx een aantal vragen over de 'nieuwe' revalidatieovereenkomst met diagnostische centra voor CVS die op 16 september 2013 werd goedgekeurd door het verzekeringscomité van het RIZIV.

... lees verder >> |

België

Maya Detiège (SP.A): Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK

Door ME-gids.net op maandag 4 november 2013.
926x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

Een voorstel van resolutie (doc 53 3080/001) inzake de verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK op initiatief van Maya Detiège (SP.A) werd ingediend op 22 oktober 2013 voor de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Maya Detiège: "Deze resolutie kwam mede tot stand na gesprekken met zowel patiënten als artsen in voorbereiding op een rondetafel op 19 september 2013. De resolutie werd aangepast aan de inzichten van deze rondetafel." Opmerkelijk is dat er uitdrukkelijk geen wetenschappelijk standpunt ingenomen wordt en bijgevolg ook geen onderscheid gemaakt wordt tussen ME, CVS, OLK of pathologische moeheid. Is deze resolutie verenigbaar met de resolutie van Open VLD die pleit voor een meer biomedische aanpak en zal deze aanpak van SP.A tot de broodnodige veranderingen leiden in het belang van de patiënt?


... lees verder >> |

België

Het RIZIV vernieuwt ‘revalidatie’-overeenkomst met CVS-referentiecentra

Door ME-gids.net op zondag 27 oktober 2013.
1278x gelezen. Bron: RIZIV. Geen reacties.

Ondanks de jarenlange inspanningen van de Belgische patiëntenverenigingen om een biomedische koerswijziging door te voeren en ondanks alle kritiek en beloften, werd op 16 september 2013 aangekondigd dat de “revalidatieovereenkomst voor CVS-patiënten” vernieuwd zou worden in plaats van dat de referentiecentra gesloten zouden worden (klik hier en hier). Met andere woorden men gaat in België gewoon op de ooit ingeslagen weg verder. Ondanks het aantoonbaar falen van de "revalidatieaanpak" in de CVS-referentiecentra, wordt deze doodlopende koers (klik hier en hier) in "het belang van patiënten" verder voortgezet.

... lees verder >> |

België

Resolutie Open VLD, MR & cdH pleit voor meer biomedische aanpak

Door ME-gids.net op maandag 30 september 2013.
1350x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Een voorstel van resolutie inzake de multidisciplinaire aanpak van ME/CVS, dat op 18 april 2013 ingediend werd op initiatief van senator Nele Lijnen (Open VLD) in samenwerking met MR en cdH, wil meer ruimte geven aan de biomedische aanpak van ME/CVS: "Ons land moet stoppen met zich te focussen op het psychosomatische model, waarbij men vaak stelt dat het probleem zich 'tussen de oren' bevindt", aldus Nele Lijnen. Daarmee verrassen zij op positieve wijze de ME en CVS patiëntengemeenschap.

... lees verder >> | Forum discussie

België

Sp.a rondetafel: "Stop de stiefmoederlijke behandeling van CVS" (Update)

Door ME-gids.net op donderdag 19 september 2013.
1411x gelezen. Bron: Belga. 1 reactie.

Bron persbericht: Belga

De SP.A wil dat de stiefmoederlijke behandeling van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom ophoudt. Dat hebben staatssecretaris voor Fraudebestrijding John Crombez, senator Bert Anciaux en Kamerlid Maya Detiège tijdens een rondetafel over de ziekte gezegd. "Minstens 25.000 Belgen kampen met deze aandoening", vatte Anciaux samen. "Desondanks is er nog steeds bijzonder weinig erkenning door de medische wereld en de samenleving in het algemeen."

... lees verder >> | Forum discussie

België

WUCB roept politiek op CD&V resolutie m.b.t. diagnose en opvang van CVS-patiënten niet te steunen

Door ME-gids op zaterdag 1 juni 2013.
638x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Op 8 mei 2013 werd door CD&V Volksvertegenwoordigers Nathalie Muylle, Nik Van Gool en van cdH Marie-Martine Schyns een voorstel van resolutie Doc 53 2824/001 (Download de resolutie in PDF) ingediend ter verbetering van de diagnosestelling en de opvang van mensen met het chronisch vermoeidheidssyndroom.

Omdat deze resolutie een blauwdruk is van de aangekondigde CVS beleidsmaatregelen  van het RIZIV (i.e. CGT en GET in de eerstelijn) en zo goed als geen aandacht besteedt aan de argumenten van de patiëntenorganisaties heeft de Wake Up Call Beweging de federale kamerleden opgeroepen deze resolutie niet te steunen.

... lees verder >> |

België

Mijlpaal voor Europa: Europarlementariër dringt aan op betere diagnose en erkenning van ME

Door ME-gids op zondag 12 mei 2013.
1288x gelezen. Bron: EMEA. 4 reacties.

In navolging van een initiatief van Europese ME Alliantie (EMEA) uit 2012 (EMEA dient petitie in bij het Europees Parlement) dringt Europees parlementslid Willy Meyer (Lid van Izquierda Unida / Verenigd Links) via parlementaire vragen in het Europees Parlement aan op betere diagnose(criteria) van en meer onderzoek naar ME.

Ter ere van 12 mei, Wereld ME-dag verspreidt EMEA de Nederlandstalige versie van het eerder verschenen Spaanstalig persbericht. Dit is een belangrijke stap op Europees niveau voor de ME-patiënten!

... lees verder >> |

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|