random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Vraag om uitleg van Senator Bert Anciaux over het conflict tussen het RIZIV en CVS-arts Dr. Coucke

Door ME-gids op zaterdag 2 februari 2013.
1007x gelezen. Bron: De Senaat. 1 reactie.

Senator Bert Anciaux (sp.a) vroeg Minister Onkelinx om uitleg over het conflict tussen Dr. Coucke en het RIZIV. In het antwoord van Minister Onkelinx wordt bevestigd dat voor 2013 enkel gedragstherapie en oefentherapie zullen terugbetaald worden als behandeling voor CVS. Ook NV-A arts Dr. Louis Ide komt aan het woord. Hij laat nog verstaan dat patiënten die langer dan 3jaar aan het syndroom lijden nog moeilijk te genezen zijn. Dr. Ide is duidelijk een voorstander van het verder bestaan van de CVS-referentiecentra ondanks de fel tegenvallende resultaten!

De nieuwe beleidsmaatregelen voor 2013 zullen hoofdzakelijk hun uitwerking hebben op nieuwe patiënten en houden geen rekening met de grootste groep van ME/CVS patiënten, namelijk degenen die reeds meerdere jaren aan de ziekte lijden.

... lees verder >> |

België

De WUCB schrijft opnieuw Minister Onkelinx en het RIZIV aan om te protesteren tegen de nieuwe CVS beleidsmaatregelen voor 2013

Door ME-gids op woensdag 30 januari 2013.
794x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Op 13 januari 2013 stuurde de WUCB een mail gericht aan het adres van Minister Onkelinx en een aantal kopstukken van het RIZIV om te protesteren tegen de aankomende CVS beleidsmaatregelen voor 2013. Deze beleidsmaatregelen voorzien enkel in een terugbetaling van gedragstherapie en oefentherapie als erkende behandeling voor CVS. Men wenst ook het zorgaanbod van de CVS referentiecentra te vergroten via lokale ziekenhuizen die deze behandelingen zullen aanbieden binnen een biopsychosociaal kader. De huisarts zal een centrale rol krijgen toebedeeld.

Omdat geweten is dat deze aanpak in hoofdzaak van toepassing zal zijn op patiënten die max 2 tot 3 jaar aan de ziekte lijden, gaat men dus voorbij aan de noden van de grote groep van ME/cvs patiënten die reeds jarenlang ziek zijn. Gezien hierdoor duizenden patiënten verwaarloosd worden, plant de WUCB verdere acties, ook gezien de protestbrief tot op heden zonder gevolg bleef.

... lees verder >> |

België

Vraag over het ME-CVS beleid anno 2013 van Commissielid Rita De Bont aan Minister Onkelinx

Door ME-gids op woensdag 26 december 2012.
1079x gelezen. Bron: De Kamer. Geen reacties.

Minister Onkelinx en het RIZIV werken nieuwe beleidsmaatregelen uit voor 2013 die opnieuw exclusief handelen rond het standaard aanbieden van cognitieve gedragstherapie (CGT) en graduele oefentherapie (GET) voor CVS. Deze zullen worden aangeboden in de 1ste, 2de & derde lijns zorgverlening. De Wake-Up Call Beweging zal bezwaar aantekenen tegen deze nieuwe maatregelen omdat ze onvoldoende zijn en discriminerend t.o.v. het merendeel van de patiënten.

U leest het volledige antwoord van Minister Onkelinx op vraag nr 14466 uit de Commissie Volksgezondheid. Met dank aan federaal Volksvertegenwoordiger Mevr. Rita De Bont.

... lees verder >> | Forum discussie

België

Schriftelijke vragen van Bert Anciaux ivm de erkenning van ME als neurologische aandoening door de WHO

Door ME-gids op vrijdag 16 november 2012.
1209x gelezen. Bron: Belgische Senaat. 1 reactie.

Senator Bert Anciaux stelde na zijn gesprek met de WUCB opnieuw vragen in de Senaat. Ditmaal in verband met de erkenning van ME en CVS als neurologische ziekte door de Wereld Gezondheids-organisatie (WHO) en waarom België de aanbevelingen van de WHO niet opvolgt. Daarbij wordt ook ingegaan op de vaststelling dat verzekeringsmaatschappijen veelal ME en CVS onderbrengen bij de psychische ziekten. Tot slot stelt Anciaux het statuut van de gerechtsdeskundige aan de kaak.

... lees verder >> |

België

Wake Up Call Beweging vangt bot bij RIZIV

Door ME-gids op woensdag 8 augustus 2012.
1633x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

De voorbije maanden heeft de Wake Up Call Beweging herhaaldelijk contact gehad met het RIZIV en de ziekenfondsen maar men weigert in te gaan op hun vraag tot overleg, laat staan dat ze inzage krijgen in de geplande nieuwe maatregelen. Ook de belofte dat er een rondetafelgesprek over CVS zou georganiseerd worden in de commissie volksgezondheid is achter de schermen een stille dood gestorven.

... lees verder >> |

België

Nieuwe regeling in de maak voor terugbetaling aan CVS-patiënten

Door ME-gids op dinsdag 10 juli 2012.
1121x gelezen. Bron: Knack.be. Geen reacties.

dinsdag 3 juli 2012

(Belga) Er wordt gewerkt aan een nieuwe regeling voor de terugbetaling van de behandeling van patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS). Die regeling moet er nog voor het eind van het jaar komen, zo is dinsdag vernomen op het kabinet van minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx.

... lees verder >> | Forum discussie

België

WUCB vraagt RIZIV om uitleg over aankomende CVS beleidsadviezen

Door ME-gids op dinsdag 5 juni 2012.
1137x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

De WUCB richt schrijven aan Dr. Bert Winnen (RIZIV) met vraag om uitleg over de aankomende CVS beleidsadviezen

Geachte Dr. Winnen - adviseur-generaal/geneesheer –inspecteur,

Betreft de financiering van de CVS referentiecentra.

Uit de vragenronde in de Commissie Volksgezondheid van 2 mei 2012 kunnen wij afleiden dat Minister Onkelinx de bal opnieuw in het kamp van het verzekeringscomité heeft doen belanden. Het college van geneesheren-directeurs zou een  voorstel moeten uitwerken met  een alternatief plan ten opzichte van de huidige aanpak van de CVS problematiek met daarin eventueel een aantal overgangsmaatregelen.

... lees verder >> |

België

Vraag Bert Anciaux (Sp.a): CVS - Behandeling - Referentiecentra - Biomedisch onderzoek - Beleid

Door ME-gids op woensdag 18 april 2012.
1429x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Belgische Senaat. Zitting 2011-2012. 23 maart 2012

Schriftelijke vraag nr. 5-5972 van Bert Anciaux (sp.a) aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Behandeling - Referentiecentra - Biomedisch onderzoek - Beleid 

... lees verder >> | Forum discussie

België

ME, CVS, het Riziv en de referentiecentra: tijd voor een nieuwe koers

Door ME-gids op zondag 29 april 2012.
1108x gelezen. Bron: Artsenkrant. 2 reacties.

Frank Twisk schreef naar aanleiding van de eerder verschenen artikels in de Artsenkrant aangaande de soap rond de CVS-referentiecentra een lezersbrief naar de Artsenkrant, die op vrijdag 6 april 2012 in Artsenkrant 2233 integraal werd gepubliceerd. [PDF]

... lees verder >> |

België

Het einde van de CVS-referentiecentra: een soap

Door ME-gids op donderdag 5 april 2012.
2984x gelezen. Bron: Artsenkrant. Geen reacties.

De Artsenkrant houdt ons op de hoogte van de verdere soap rond de CVS-referenticentra. Eerst zouden ze dichtgaan gezien ze gefaald hebben. Daarop stelde Minister Onkelinx haar veto om de heilloze referentiecentra toch open te houden. In de Artsenkant 2230 van 27 maart 2012 hopen de referentiecentra op een reactie van het RIZIV over hun ingediende projectvoorstel (onder de vorm van consortia, lees: LOK en KOLK) of op een vervolgproject in de plaats. In de Artsenkrant 2231 van 30 maart 2012 lezen we dat het Verzekeringscomité van het RIZIV de beslissing om de overeenkomsten met de CVS-referentiecentra definitief stop te zetten, opnieuw bevestigd heeft. Zij het dat er na de stopzetting een behandelingsaanbod moet gegarandeerd worden. De BVAS stelt zich terecht kritisch op tegenover de huidige aanpak die geconcentreerd is op psychologische aannames i.p.v. biologische oorzaken en is dus van mening dat het geld veel nuttiger geïnvesteerd kan worden.

... lees verder >> | Forum discussie

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|