random
RSS feed

Nieuws

Trial By Error: CGT en prikkelbaredarmsyndroom (deel 1)

Door ME-gids op woensdag 18 maart 2020.
387x gelezen. Bron: David Tuller, Virology Blog. Geen reacties.

Trial By Error: CGT en prikkelbaredarmsyndroom

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 24 januari 2020

Was alles naar plan gegaan, dan had de PACE-studie gediend als bewijs dat zogenaamde somatisch onverklaarde lichamelijke klachten (SOLK) - de onderzoekers noemden het toen chronisch vermoeidheidssyndroom - met succes behandeld kan worden met psychologische en gedragsgerichte therapieën. The Lancet publiceerde in het voorjaar van 2011 de eerste PACE-resultaten, die voordelen rapporteerden van cognitieve gedragstherapie en graduele oefentherapie. Qua timing sloot het perfect aan op de uitbreiding van een programma van de National Health Service dat bekend staat als Improving Access to Psychological Therapies (IAPT) [Toegang tot Psychologische Therapieën Verbeteren, n.v.d.r.].

... lees verder >> |

David Tuller

Trial by error: mijn gedachtewisseling uit 2011 met White et al. over gevalsdefinitie

Door ME-gids op donderdag 12 maart 2020.
305x gelezen. Bron: David Tuller, Virology Blog. Geen reacties.

David Tuller, DrPH, Virology Blog, 31 december 2019

De eerste keer dat ik van gedachten wisselde met de PACE-auteurs, hadden we het over gevalsdefinities, de criteria om het zogenaamde chronisch vermoeidheidssyndroom vast te stellen. Dit alles met dank aan The New York Times, niet lang nadat The Lancet de resultaten van het PACE onderzoek had gepubliceerd. In maart 2011 schreef ik voor The Times een artikel over de rol van beoordelingscriteria binnen de epidemiologie, waarin ik het gebruik van de problematische, op vermoeidheid gebaseerde Oxfordcriteria van het onderzoek analyseerde. (Dit was trouwens mijn tweede artikel over PACE; het eerste, een nieuwsitem, was waardeloos, aangezien ik er nog nooit van had gehoord en daardoor de uitkomsten voor zoete koek aannam.)

... lees verder >> |

David Tuller

ME/cvs: is het echt zo erg?

Door ME-gids op zondag 22 maart 2020.
477x gelezen. Bron: Dr. Mark Guthridge. Geen reacties.

Dr. Mark Guthridge, Twitter, 5 februari 2020

https://twitter.com/Dr_M_Guthridge/status/1225012930036416512

Dr Mark Guthridge on Twitter

1/ Thread Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome #MECFS Is it really that bad? Trigger warnings: The studies below paint a very bleak picture #MyalgicE #SickNotWeak #pwME #MyalgicEncephalomyelitis #ChronicIllness #MedEd #MedTwitter #SickNotWeak

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Zorgverleners gebruiken de kenniskloof over ME/cvs als excuus voor inertie

Door ME-gids op zondag 15 maart 2020.
818x gelezen. Bron: Sten Helmfrid & Sture Eriksson. Geen reacties.

Sten Helmfrid1 en Sture Eriksson2

1 PhD, Docent fysica, senior wetenschapper, Proximion AB, Kista, lid van de Zweedse ME-Vereniging

2 PhD, Docent aan de Umeå University, geregistreerd arts, interne geneeskunde en geriater, vicevoorzitter van de Zweedse ME-Vereniging

Dit is een vertaling van een artikel dat op 17 februari 2020 in Läkartidningen, Stockholm, Zweden, gepubliceerd werd in enigszins verkorte vorm. http://www.lakartidningen.se/

Citeren?

Helmfrid S, Eriksson S. Vården använder kunskapsluckor som ursäkt för passivitet vid ME/CFS. Lakartidningen. 2020;117:FY3L.

Link naar het gepubliceerde artikel in het Zweeds. 

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Trial By Error: mijn opiniestuk over BMJ en dr. Godlee: "BMJ moet ondeugdelijke onderzoekspaper over chronisch vermoeidheidssyndroom intrekken"

Door ME-gids op zondag 1 maart 2020.
321x gelezen. Bron: Virology Blog & STAT. Geen reacties.

Dr. David Tuller, Virology Blog, 16 december 2019

Afgelopen vrijdag plaatste STAT mijn opiniestuk over BMJ en de paper over het Lightning Process, meer bepaald over de beslissing van BMJ om deze paper niet in te trekken, ondanks het feit dat het verslag meerdere schendingen van de meest basale ethische en methodologische principes van medisch onderzoek bevatte.

... lees verder >> |

David Tuller

FOLDER omtrent CARDIOLOGIE

Door ME-gids op dinsdag 25 februari 2020.
487x gelezen. Bron: North Carolina/Ohio ME & FM Support Group . Geen reacties.

Problemen specifiek voor Myalgische Encefalomyelitis (volgens de ICC*)

De gemiddelde leeftijd van patiënten die sterven aan hartfalen is statistisch gezien lager (1) (22)

... lees verder >> |

Dossiers, rapporten

Nieuwe reactiepaden: een stap richting het verfijnen van behandelingen voor ME/cvs?

Door ME-gids op dinsdag 3 maart 2020.
400x gelezen. Bron: Cort Johnson, Simmaron Research. Geen reacties.

Cort Johnson, Simmaron Research, 22 november 2019

De meeste onderzoeken naar ME/cvs focussen op vrouwen, maar hier hebben we een studie die mannen en vrouwen vergelijkt. Het is logisch dat deze groep – afkomstig uit Dr. Klimas’ Institute for Neuroimmune Studies, University of Miami, Veterans Center in Miami, University of Rochester en University of Alberta – beide geslachten zou bestuderen. Hun modelleringsstudies hebben duidelijk gemaakt dat geslacht ertoe doet.


Geslacht doet ertoe… (Hoe kan het ook anders?)

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Cerebrale bloedstroom is verminderd bij ME/cvs tijdens kanteltafeltest

Door ME-gids op dinsdag 10 maart 2020.
748x gelezen. Bron: van Campen et al., 2020. Geen reacties.

Prof. Frans Visser van Stichting CardioZorg in het Nederlandse Hoofddorp heeft een studie uitgevoerd waarbij ME/cvs-patiënten een kanteltafeltest ondergingen in combinatie met Dopplerechografie. Daaruit bleek dat het merendeel van de patiënten een verminderde cerebrale bloedstroom vertoonden en dat symptomen van orthostatische intolerantie hiermee verband houden. Dit biedt perspectieven voor de diagnose en behandeling van ME/cvs.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Stuurgroep van ZonMW raadpleegt buitenlandse experts over onderzoek naar ME/cvs

Door ME-gids op zaterdag 22 februari 2020.
437x gelezen. Bron: ME/cvs Vereniging, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid en ME/CVS Stichting, Groep ME-DenHaag. Geen reacties.

Op 17 februari kwam de stuurgroep van ZonMW, die in opdracht van het ministerie van VWS een onderzoeksagenda voor ME/CVS opstelt, voor de tweede keer bij elkaar. Deze onderzoeksagenda geeft richting aan het biomedisch onderzoekprogramma voor ME/CVS en vormt de basis waarop de minister van VWS subsidie voor onderzoek toekent.

... lees verder >> |

Nederland

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >|