random
RSS feed

Wetenschappelijk

Wetenschappelijke publicaties over ME of cvs. Meer wetenschappelijke publicaties vindt u op http://www.hetalternatief.org of http://mecvswetenschap.wordpress.com/

Studie over vermoeidheid na behandeling met Interferon: gemengde resultaten

Door ME-gids op dinsdag 29 januari 2019.
632x gelezen. Bron: #MEAction. Geen reacties.

© Nevit Dilmen via Wikemedia Commons

#MEaction, 18 december 2018

Een studie die op het programma stond voor ons overzicht wetenschappelijk onderzoek kwam gisteren [d.d. 17 december 2018] opeens in de schijnwerpers terecht door een SMC-campagne in het VK. [SMC of Science Media Center is een soort persbureau in het VK dat streeft naar correctere verslaggeving over wetenschappelijke thema's in de media; hun verslaggeving over ME is echter berucht, n.v.d.r.]

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Studie over energie en immuniteit biedt nieuw bewijs van systemische problemen met energieproductie bij ME/cvs

Door ME-gids op zaterdag 2 februari 2019.
1836x gelezen. Bron: Cort Johnson, Simmaron Research. Geen reacties.

Cort Johnson, Simmaron Research, 29 november 2018

Verhoogde expressie van CD24... zou dus een weerspiegeling kunnen zijn van afwijkingen in het handhaven van adequate ATP-aanmaak (in ME/CVS). De auteurs.

Meerdere studies suggereren dat er problemen zijn met energieproductie in myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS). De spieren en de hersenen moeten enorm veel energie leveren bij inspanning, dus als er ergens problemen met energieproductie opduiken, dan is het daar wel. Ook van immuuncellen wordt enorm veel energie gevraagd als ze in actie moeten komen om pathogenen te verslaan. Nu is er een nieuwe studie die suggereert dat problemen met energieproductie in een subgroep van B-cellen bij mensen met ME/CVS problemen kunnen veroorzaken met inflammatie en auto-immuniteit.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Houden "oude" spieren mensen met ME/CVS in hun macht? Plus: Tompkins' team belooft nieuwe inzichten

Door ME-gids op dinsdag 15 januari 2019.
1094x gelezen. Bron: Cort Johnson, Health Rising. 1 reactie.

Cort Johnson, Health Rising, 7 november 2018

Zou het kunnen dat de spieren van ME/CVS-patiënten sneller verouderen dan normaal? 

"Nieuwe data ondersteunen collectief de aanwezigheid van specifieke kritieke punten in de spieren die aangetast zijn door vrije radicalen." Fulle et al. 

Een groep Italiaanse onderzoekerspioniers onderzoekt al 15 jaar de spieren van mensen met ME/CVS - een nogal eenzame taak. Vanuit de Universiteit van Perugia in Italië publiceren ze elke paar jaar een spierstudie. Waarom blijven ze bezig met hun nogal eenzame taak? Waarschijnlijk omdat ze steeds opnieuw intrigerende dingen ontdekken.

In erg gebroken Engels legden de Italiaanse onderzoekers hun model van chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) uit.

Oude spieren?

Aangezien er inspanningsintolerantie aanwezig is, zijn de spieren echt een intrigerend onderzoeksveld voor ME/CVS. De auteurs geloven dat de spierproblemen die gevonden worden bij ME/CVS, enorm veel overeenkomsten hebben met ouderdom.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Samenvattend overzicht: visuele beperkingen bij ME

Door ME-gids op vrijdag 28 december 2018.
843x gelezen. Bron: ME Assocation. Geen reacties.

Charlotte Stephens, ME Association, 5 maart 2018

Een onderzoeksgroep aan de University of Leicester heeft [een tijdje geleden] de resultaten gerapporteerd van een nieuwe studie die visuele beperkingen onderzocht:

Restricted Spatial Windows of Visibility in Myalgic Encephalomyelitis (ME) [Beperkter ruimtelijk zicht bij Myalgische Encefalomyelitis (ME) - NL vertaling van de studie op de blog ME(cvs)-wetenschap]

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Significante associatie van DNA-varianten bij zelfgerapporteerde ME/CVS

Door ME-gids op vrijdag 4 januari 2019.
604x gelezen. Bron: Simon McGrath, ME/CFS Research Review. Geen reacties.

Gastblog door Professor Chris Ponting en collega's, ME/CFS Research Review van Simon McGrath, 28 augustus 2018

Samenvatting

Een nieuwe analyse die data gebruikt uit de UK Biobank toont aan dat één versie van een specifiek gen het risico op ME/CVS bij vrouwen verhoogt. Het gen codeert voor een transporteiwit in het mitochondriale membraan en speelt een zeer belangrijke rol in de ureumcyclus, die belangrijk is voor het verwijderen van ammoniak uit het lichaam. Verlaagde waarden van het transporteiwit, die te verwachten zijn voor de genvariant geassocieerd met ME/CVS, verstoren wellicht de mitochondriale functie. Als deze bevinding later wordt gerepliceerd, zou ze het eerste bewijs leveren dat het risico op ME/CVS veroorzaakt wordt door veranderingen in mitochondriale functie.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Visuele aspecten van leesprestaties bij myalgische encefalomyelitis (ME)

Door ME-gids op maandag 4 februari 2019.
718x gelezen. Bron: ME Research UK. Geen reacties.

ME Research UK, december 2018

Een team van de University of Leicester heeft misschien wel de eerste objectieve evaluatie van leesprestaties uitgevoerd bij patiënten met ME/CVS in een door ME Research UK gefinancierde studie die verder bouwt op hun eerder onderzoek naar visusgerelateerde symptomen van de ziekte.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Studie toont aan dat rode bloedcellen minder vervormbaar zijn bij ME-patiënten – mogelijke biomarker

Door ME-gids op vrijdag 1 februari 2019.
738x gelezen. Bron: #MEAction & ME Association. 1 reactie.

Geschreven door Ronald W. Davis, PhD voor #MEAction, 29 november 2018

Deze paper documenteert dat rode bloedcellen minder vervormbaar zijn bij ME/cvs-patiënten in vergelijking met gezonde controles. Het kan mogelijk een biomarker zijn, en we gaan nieuwe apparaten ontwerpen die een duidelijk onderscheid zullen maken tussen patiënten en gezonde controles. Deze apparaten zullen draagbaar zijn en gemakkelijk te gebruiken door artsen in hun praktijk, of in klinische testlabo’s.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Samenvattend overzicht: hartafwijkingen bij ME/cvs niet te wijten aan deconditionering

Door ME-gids op maandag 21 januari 2019.
1988x gelezen. Bron: ME Association. Geen reacties.

Charlotte Stephens, Onderzoekscorrespondent, ME Association, 26 november 2018

Introductie

Linda van Campen en Frans Visser uit Nederland hebben net een studie gepubliceerd die het slagvolume en de cardiale output bij ME/cvs onderzochten. Het bevestigde eerdere bevindingen uit een kleinere studie dat er veranderingen plaatsvonden in deze twee belangrijke hartmetingen ondanks normale resultaten op de kanteltafel (Timmers et al., 2002).

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

"De grote genenstudie naar ME/cvs" is baanbrekend

Door ME-gids op zondag 6 januari 2019.
1689x gelezen. Bron: Cort Johnson, Health Rising. Geen reacties.

Cort Johnson, Health Rising, 31 augustus 2018

De ME/CFS Genetic Database study [Genetische Databasestudie naar ME/cvs, n.v.d.r.] heeft al één genetische zwakte in ME/cvs aan het licht gebracht. Met uw hulp zal het nog meer aan het licht brengen.

Het is een gedurfd idee. Vraag aan mensen met myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) om hun gegevens van 23andME of Ancestry.com te delen en de onderzoekers doen de rest. Het project van Nancy Klimas aan het Institute for Neuroimmune Medicine van de Nova Southeastern University heeft uiteindelijk tot doel om de genetische gegevens van 10.000 ME/cvs patiënten te analyseren om zo de genetische problemen te achterhalen waarvan vrijwel iedereen denkt dat ze deel uitmaken van ME/cvs.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

Kan “junk-DNA” myalgische encefalomyelitis /chronisch vermoeidheidssyndroom veroorzaken?

Door ME-gids op donderdag 27 december 2018.
707x gelezen. Bron: Cort Johnson, Simmaron Research. Geen reacties.

Dr. Scheibenbogen blijft succesvol onontgonnen terrein verkennen.

Cort Johnson, Simmaron Research, 23 november 2018

Het lijkt wel alsof elke keer je je omdraait, er een nieuw deel van het genoom onder de aandacht komt. Het is verbazingwekkend hoe ver onze kennis van het menselijk genoom gevorderd is sinds het menselijkgenoomproject slechts 15 jaar geleden werd voltooid. Gelukkig lijkt de kleine groep onderzoekers die betrokken zijn bij myalgische encefalomyelitis/ chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/CVS) goed op de hoogte van de laatste bevindingen.

... lees verder >> |

Wetenschappelijk

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 > >|