random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Is dit het einde voor de Belgische referentiecentra?

Door pugilator op zaterdag 24 maart 2012.
1009x gelezen. Bron: Life with ME/CFS. Geen reacties.

Gedaan met de referentiecentra voor CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom, in België waar voorstanders van de biopsychosociale aanpak 10 jaar lang de scepter zwaaiden. Het RIZIV (het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) draait de geldkraan dicht en eind dit jaar moeten de 5 centra in de universitaire ziekenhuizen van Leuven, Gent, Antwerpen, Louvain-La-Neuve en Brussel hun deuren sluiten. Zo luidde het nieuws op vrijdag 9 maart 2012. De patiënten juichten. Totdat de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, op dinsdag 13 maart 2012 haar veto stelde tegen de sluiting van de centra. Terug naar af?

... lees verder >> |

België

Vraag Rita De Bont (VB) over de sluiting van de CVS referentiecentra

Door ME-gids op maandag 19 maart 2012.
938x gelezen. Bron: deKamer. Geen reacties.

15-03-2012. Mondelinge vraag  van mevr. Rita De Bont aan de vice-eersteminister en  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over de beslissing om vanaf eind dit jaar geen overheidssteun meer te verlenen aan de referentiecentra voor chronische vermoeidheid.

 

... lees verder >> |

België

De WUCB spreekt met de top van het Socialistisch ziekenfonds

Door Wake Up Call Beweging op zaterdag 25 februari 2012.
815x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 1 reactie.

Op 23 november 2011 had de WUCB een onderhoud met Dr. Van Der Meeren en Dr. Galloo, beiden hoofdgeneesheer van het Socialistisch Ziekenfonds. De WUCB had zelf verzocht tot dit onderhoud en bij het Socialistisch Ziekenfonds was men zo vriendelijk daarop in te gaan.

... lees verder >> |

België

WUCB heeft tweede onderhoud met kabinet Jo Vandeurzen (CD&V)

Door ME-gids op maandag 20 februari 2012.
1067x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Op dinsdag 6 december 2011 jl. trokken enkele van de WUCB-kernleden naar  Brussel voor een tweede onderhoud met het kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Minister Vandeurzen was verontschuldigd omwille van de plechtigheden n.a.v. de nieuwe regering. Onze gesprekspartners deze keer waren Dhr. Ruben Lemmens, kabinetssecretaris en Dokter Dirk De Wolf, Adjunct-Kabinetschef van Minister Vandeurzen.

... lees verder >> |

België

Antwoord staatssecretaris op mondelinge vraag Rita De Bont ivm de ICC voor de diagnose ME

Door ME-gids op woensdag 30 november 2011.
1828x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

19-10-2011 Op vraag van de WUCB stelde mevr. Rita De Bont op 28/8/11 een mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx over het gebruik van de nieuwe Internationale Consensus Criteria  (ICC) voor het stellen van de diagnose van Myalgische Encephalomyelitis (ME).

 

... lees verder >> |

België

De WUCB spreekt met Dr. Marc Moens, voorzitter van de Belgische vereniging van Artsensyndicaten

Door ME-gids op dinsdag 29 november 2011.
1953x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 1 reactie.

Dr. Marc Moens. Foto Imelda ZH

Op donderdag 6 oktober 2011 had de WUCB een persoonlijk onderhoud met Dr. Marc Moens, klinisch bioloog, voorzitter van de Belgische vereniging van Artsensyndicaten, lid van de raad van bestuur van het KCE (Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) en ondervoorzitter van het verzekeringscomité binnen het RIZIV.

... lees verder >> |

België

Dr. Coucke - Dr. Uyttersprot vs. RIZIV: een merkwaardig vonnis

Door ME-gids op vrijdag 11 november 2011.
3801x gelezen. Bron: Artsenkrant, de Imperatief en WUCB. Geen reacties.

Monsterboetes weg, sanctie blijft

In beroep moeten de dokters Uyttersprot en Coucke hun torenhoge administratieve boetes niet ophoesten, maar wel nog steeds het netto terug te betalen bedrag van bijna 100.000 euro. Dat dit vonnis ziekenfondsartsen reduceert tot 'loketbedienden', doet bij insiders de wenkbrauwen fronsen.

... lees verder >> |

België

Vraag van Rita De Bont inzake medische expertise bij ME/cvs

Door ME-gids op maandag 17 oktober 2011.
1402x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

6 oktober 2011. Omdat heel wat patiënten geconfronteerd worden met een beroepsprocedure tegen het RIZIV of het ziekenfonds omwille van een schorsing van hun invaliditeit heeft Mevr. De Bont in de Kamer een schriftelijke vraag ingediend met betrekking tot de wet op erkenning van de ‘medische expertise’. De WUCB had hierover eerder met Mevr. De Bont gecommuniceerd.

 

... lees verder >> |

België

Verslag onderhoud WUCB met Maya Detiège (sp.a) en Maggie De Block (Open VLD)

Door ME-gids op zondag 16 oktober 2011.
1662x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Maya Detiège (sp.a)
 Dr. Maggie De Block (Open VLD)

Op 28 september 2011 had de WUCB opnieuw een politiek onderhoud dat voortvloeit uit hun ambitie de politiek te sensibiliseren en te dynamiseren omtrent ME/cvs & Fibromyalgie. Dit politieke onderhoud stond volledig in het kader van de komende rondetafelconferentie over ME(cvs) die gepland is dit najaar (datum nog niet officieel bevestigd) in de commissie Volksgezondheid.

Hieronder vindt u het verslag n.a.v. het onderhoud dd. 28/09/2011 met Federaal Volksvertegenwoordiger Mevr. Maya Detiège (sp.a) en Mevr. Maggie De Block, Federaal Volksvertegenwoordiger voor Open Vld.

Onderwerp

  1. Tekortkomingen in het huidige ME/cvs -& fibromyalgiebeleid.
  2. De rondetafelconferentie in de commissie Volksgezondheid

... lees verder >> |

België

Overheid schuift cvs-patiënten naar eerste lijn

Door ME-gids op zaterdag 1 oktober 2011.
1860x gelezen. Bron: Artsenkrant 2182. Geen reacties.

Artsenkrant 2182 - 13 september 2011

Begin 2013 moet een nieuwe structuur op poten staan die de cvs-referentiecentra vervangt. De zogenaamde ‘consortia’ vertrekken van de eerste en eventueel de tweede lijn om patiënten met het chronische vermoeidheidssyndroom op te vangen. Tot op vandaag is die problematiek vooral in handen van de referentiecentra (derde lijn).

... lees verder >> | Forum discussie

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|