random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

WUCB vraagt RIZIV om uitleg over aankomende CVS beleidsadviezen

Door ME-gids op dinsdag 5 juni 2012.
1179x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

De WUCB richt schrijven aan Dr. Bert Winnen (RIZIV) met vraag om uitleg over de aankomende CVS beleidsadviezen

Geachte Dr. Winnen - adviseur-generaal/geneesheer –inspecteur,

Betreft de financiering van de CVS referentiecentra.

Uit de vragenronde in de Commissie Volksgezondheid van 2 mei 2012 kunnen wij afleiden dat Minister Onkelinx de bal opnieuw in het kamp van het verzekeringscomité heeft doen belanden. Het college van geneesheren-directeurs zou een  voorstel moeten uitwerken met  een alternatief plan ten opzichte van de huidige aanpak van de CVS problematiek met daarin eventueel een aantal overgangsmaatregelen.

... lees verder >> |

België

Vraag Bert Anciaux (Sp.a): CVS - Behandeling - Referentiecentra - Biomedisch onderzoek - Beleid

Door ME-gids op woensdag 18 april 2012.
1469x gelezen. Bron: Belgische Senaat. Geen reacties.

Belgische Senaat. Zitting 2011-2012. 23 maart 2012

Schriftelijke vraag nr. 5-5972 van Bert Anciaux (sp.a) aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen

Chronisch Vermoeidheidssyndroom - Behandeling - Referentiecentra - Biomedisch onderzoek - Beleid 

... lees verder >> | Forum discussie

België

ME, CVS, het Riziv en de referentiecentra: tijd voor een nieuwe koers

Door ME-gids op zondag 29 april 2012.
1154x gelezen. Bron: Artsenkrant. 2 reacties.

Frank Twisk schreef naar aanleiding van de eerder verschenen artikels in de Artsenkrant aangaande de soap rond de CVS-referentiecentra een lezersbrief naar de Artsenkrant, die op vrijdag 6 april 2012 in Artsenkrant 2233 integraal werd gepubliceerd. [PDF]

... lees verder >> |

België

Het einde van de CVS-referentiecentra: een soap

Door ME-gids op donderdag 5 april 2012.
3054x gelezen. Bron: Artsenkrant. Geen reacties.

De Artsenkrant houdt ons op de hoogte van de verdere soap rond de CVS-referenticentra. Eerst zouden ze dichtgaan gezien ze gefaald hebben. Daarop stelde Minister Onkelinx haar veto om de heilloze referentiecentra toch open te houden. In de Artsenkant 2230 van 27 maart 2012 hopen de referentiecentra op een reactie van het RIZIV over hun ingediende projectvoorstel (onder de vorm van consortia, lees: LOK en KOLK) of op een vervolgproject in de plaats. In de Artsenkrant 2231 van 30 maart 2012 lezen we dat het Verzekeringscomité van het RIZIV de beslissing om de overeenkomsten met de CVS-referentiecentra definitief stop te zetten, opnieuw bevestigd heeft. Zij het dat er na de stopzetting een behandelingsaanbod moet gegarandeerd worden. De BVAS stelt zich terecht kritisch op tegenover de huidige aanpak die geconcentreerd is op psychologische aannames i.p.v. biologische oorzaken en is dus van mening dat het geld veel nuttiger geïnvesteerd kan worden.

... lees verder >> | Forum discussie

België

Is dit het einde voor de Belgische referentiecentra?

Door pugilator op zaterdag 24 maart 2012.
1048x gelezen. Bron: Life with ME/CFS. Geen reacties.

Gedaan met de referentiecentra voor CVS, het chronisch vermoeidheidssyndroom, in België waar voorstanders van de biopsychosociale aanpak 10 jaar lang de scepter zwaaiden. Het RIZIV (het Rijksinstituut voor Ziekte en Invaliditeitsverzekering) draait de geldkraan dicht en eind dit jaar moeten de 5 centra in de universitaire ziekenhuizen van Leuven, Gent, Antwerpen, Louvain-La-Neuve en Brussel hun deuren sluiten. Zo luidde het nieuws op vrijdag 9 maart 2012. De patiënten juichten. Totdat de Minister van Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, op dinsdag 13 maart 2012 haar veto stelde tegen de sluiting van de centra. Terug naar af?

... lees verder >> |

België

Vraag Rita De Bont (VB) over de sluiting van de CVS referentiecentra

Door ME-gids op maandag 19 maart 2012.
974x gelezen. Bron: deKamer. Geen reacties.

15-03-2012. Mondelinge vraag  van mevr. Rita De Bont aan de vice-eersteminister en  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen over de beslissing om vanaf eind dit jaar geen overheidssteun meer te verlenen aan de referentiecentra voor chronische vermoeidheid.

 

... lees verder >> |

België

De WUCB spreekt met de top van het Socialistisch ziekenfonds

Door Wake Up Call Beweging op zaterdag 25 februari 2012.
851x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 1 reactie.

Op 23 november 2011 had de WUCB een onderhoud met Dr. Van Der Meeren en Dr. Galloo, beiden hoofdgeneesheer van het Socialistisch Ziekenfonds. De WUCB had zelf verzocht tot dit onderhoud en bij het Socialistisch Ziekenfonds was men zo vriendelijk daarop in te gaan.

... lees verder >> |

België

WUCB heeft tweede onderhoud met kabinet Jo Vandeurzen (CD&V)

Door ME-gids op maandag 20 februari 2012.
1112x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Op dinsdag 6 december 2011 jl. trokken enkele van de WUCB-kernleden naar  Brussel voor een tweede onderhoud met het kabinet van Vlaams minister Jo Vandeurzen (Welzijn, Volksgezondheid en Gezin).

Minister Vandeurzen was verontschuldigd omwille van de plechtigheden n.a.v. de nieuwe regering. Onze gesprekspartners deze keer waren Dhr. Ruben Lemmens, kabinetssecretaris en Dokter Dirk De Wolf, Adjunct-Kabinetschef van Minister Vandeurzen.

... lees verder >> |

België

Antwoord staatssecretaris op mondelinge vraag Rita De Bont ivm de ICC voor de diagnose ME

Door ME-gids op woensdag 30 november 2011.
1859x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

19-10-2011 Op vraag van de WUCB stelde mevr. Rita De Bont op 28/8/11 een mondelinge vraag aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx over het gebruik van de nieuwe Internationale Consensus Criteria  (ICC) voor het stellen van de diagnose van Myalgische Encephalomyelitis (ME).

 

... lees verder >> |

België

De WUCB spreekt met Dr. Marc Moens, voorzitter van de Belgische vereniging van Artsensyndicaten

Door ME-gids op dinsdag 29 november 2011.
1990x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 1 reactie.

Dr. Marc Moens. Foto Imelda ZH

Op donderdag 6 oktober 2011 had de WUCB een persoonlijk onderhoud met Dr. Marc Moens, klinisch bioloog, voorzitter van de Belgische vereniging van Artsensyndicaten, lid van de raad van bestuur van het KCE (Kenniscentrum voor de gezondheidszorg) en ondervoorzitter van het verzekeringscomité binnen het RIZIV.

... lees verder >> |

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|