random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Mondelinge vraag van mevr. Rita De Bont aan minister Laurette Onkelinx over ICC criteria

Door ME-gids op maandag 26 september 2011.
1216x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

25-8-2011 Mondelinge  vraag  van mevr. Rita De Bont aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx over het gebruik van de nieuwe Internationale Consensus Criteria  (ICC) voor het stellen van de diagnose van Myalgische Encephalomyelitis (ME).

... lees verder >> |

België

Verslag onderhoud WUCB met Dhr. Ruben Lemmens (CD&V, Volksgezondheid & Welzijn)

Door Zuiderzon op donderdag 14 juli 2011.
1660x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 3 reacties.

Hieronder vindt u een verslag n.a.v. een onderhoud met Dhr. Ruben Lemmens, kabinetssecretaris van Vlaams Minister Jo Vandeurzen voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, op 06/07/2011.

Onderwerp:

1. Tekortkomingen in het huidige ME/CVS- en fibromyalgiebeleid.

2. Mogelijke initiatieven vanuit de Vlaamse regering.

... lees verder >> | Forum discussie

België

VB-resolutie betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zorgt voor grote consternatie in commissie Volksgezondheid

Door ME-gids op donderdag 16 juni 2011.
1435x gelezen. Bron: Vlaams Belang Kamerfractie. Geen reacties.

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

woensdag 15 juni 2011

Naar aanleiding van de eerdere bespreking in de Kamer van de resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom, had Rita De Bont al de nodige aandacht getrokken op de gelijkaardige problematiek waarmee ME/CVS patiënten te kampen hebben. Evenzeer had zij de negatieve evaluatie van de bestaande goed gefinancierde referentiecentra en ook heel wat getuigenissen van CVS- patiënten die door een snelle biomedische diagnose en een snelle medicamenteuze interventie weer in staat werden gesteld een normaal leven te leiden scherp in het licht gesteld.

... lees verder >> |

België

Verslag gesprek Mevr. Rita De Bont (VB) op 10/5/11

Door Zuiderzon op woensdag 18 mei 2011.
1273x gelezen. Bron: Nationale CVS protestactie. Geen reacties.

Hieronder vindt u een verslag n.a.v. een onderhoud dd. 10/05/2011 met Federaal Parlementslid Mevr. Rita De Bont (Vlaams Belang)

Onderwerp:

1. Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom doc 53 0479/001 - ingediend door Dhr. Guy D’Haeseleer, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Annick Ponthier.

2. Tekortkomingen in het huidige ME/CVS -& fibromyalgiebeleid.

3. Programma “prioriteit voor de chronische zieken.”

... lees verder >> |

België

WUCB: Goedkeuring resolutie m.b.t. erkenning fibromyalgie is geen goede zaak

Door Zuiderzon op maandag 16 mei 2011.
4845x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 8 reacties.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 28 april 2011 het "voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiënten" aangenomen. De volledige tekst van de resolutie kan u hier lezen.

Dit werd onder veel gejuich onthaald, vooral bij de fibromyalgiepatiënten zelf. Eindelijk erkenning voor de jarenlange onbegrepen aandoening...Maar is deze resolutie, deze "erkenning van fibromyalgie" wel zo positief? De titel is alvast veelbelovend, maar wat vertelt de inhoud? Waar zitten de adders onder het gras?

De WUCB (Wake-Up Call Beweging) heeft alvast een aantal bedenkingen die ze per mail aan een groot aantal Belgische politici hebben kenbaar gemaakt. (Intro: ME/CVS in Belgium)

... lees verder >> | Forum discussie

België

Verslag gesprek met Groen! politica Almaci op 22/4/11

Door Zuiderzon op zaterdag 30 april 2011.
1739x gelezen. Bron: Nationale CVS protestactie. 1 reactie.

Hieronder vindt u een verslag n.a.v. een onderhoud met politica Mevr. Meyrem Almaci (Groen!) op 22/04/2011 j.l.

Onderwerp

  1. Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van fibromyalgie -  doc 53 0382/001 -  ingediend door de dames Muriel Gerkens, Maya Detiège en Colette Burgeon.
  2. Tekortkomingen in het huidige ME/CVS -& fibromyalgiebeleid.

Aanwezigen

  • vanuit de wake-up call beweging: Gunther, Els, Mariette, Nathalie, Willy, Els.       
  • Dr. Uyttersprot, neuropsychiater.
  • Dhr. Marc van Impe, voor de CVS/ME-liga.

... lees verder >> |

België

Open brief Dr. Maes ivm klachten betreffende Dr. Blockmans

Door Frank op maandag 14 maart 2011.
10232x gelezen. Bron: Dr. M. Maes. 1 reactie.

1 maart 2011.

OPEN BRIEF AAN:

de Heer Waer,
Rector Universiteit Leuven
de heer Kips,
Medisch Directeur
Universitair Ziekenhuis, Leuven

Re: Klachten betreffende Prof.Dr.D.Blockmans.

... lees verder >> | Forum discussie

België

CVS-referentiecentra: Belgisch circus gaat verder

Door Zuiderzon op woensdag 16 februari 2011.
1654x gelezen. Bron: Artsenkrant nr. 2139 (p. 22). 3 reacties.

In de Artsenkrant 2139 is er deze week een brief van dr. Michael Maes en Frank Twisk gepubliceerd, waarin een aantal zaken de revue passeren, o.a. het repressieve beleid t.o.v. biomedische artsen en het "succes" van de (bio)psychosociale "therapie" in de Vlaamse referentiecentra.

Voor de brief in PDF-versie, klik hier.

De redactie van de Artsenkrant laat weten dat publicatie in Artsenkrant in de rubriek 'Brieven' niet noodzakelijk betekent dat de redactie het eens is met de inhoud ervan.

... lees verder >> |

België

Vraag van Rita De Bont en antwoord Minister Onkelinx betreffende ME/CVS n.a.v. XMRV

Door Zuiderzon op dinsdag 8 februari 2011.
1872x gelezen. Bron: De Kamer. 2 reacties.

Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Commissie voor de Volksgezondheid, het Leefmilieu en de Maatschappelijke Hernieuwing.

Woensdag 12 januari 2011 - Namiddag

Vraag van Rita De Bont (VB) en antwoord van Minister Onkelinx betreffende de stand van zaken in het onderzoek, diagnose en erkenning van ME/CVS n.a.v. de ontdekking van het potentieel overdraagbare XMRV-virus.

... lees verder >> |

België

Open brieven Maes m.b.t. eis van Koninklijke Academie voor rol in ME/CVS-debat

Door Zuiderzon op dinsdag 8 februari 2011.
2103x gelezen. Bron: Dr. M. Maes. 1 reactie.

In twee open brieven reageert dr. Maes op de rol die Prof. Bernard Himpens (KU Leuven) voor de Koninklijke Academie voor de Geneeskunde in België in het "debat" rond ME/CVS opeist en het advies dat toediening van immunoglobulinen zinloos is bij ME/CVS-patiënten. Dr. Maes wijst erop dat hier sprake is van ernstige collusie.

Immunoglobulinen worden (o.a. door dr. Francis Coucke en dr. Michael Maes) voorgeschreven aan patiënten die zelf te weinig antistoffen aanmaken.

In een een interview van Prof. Himpens met de Artsenkrant (p. 6) claimt hij een rol voor de Koninklijke Academie en adviseert dat corticoste­roïden, groeihormoon en gammaglobulines geen nut hebben in de be­han­deling van CVS en fibromyalgie.

(Intro o.b.v. Frank Twisk)

... lees verder >> |

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >|