random
RSS feed

België

ME(cvs) politiek en sociaal in België

Dr. Coucke - Dr. Uyttersprot vs. RIZIV: een merkwaardig vonnis

Door ME-gids op vrijdag 11 november 2011.
3926x gelezen. Bron: Artsenkrant, de Imperatief en WUCB. Geen reacties.

Monsterboetes weg, sanctie blijft

In beroep moeten de dokters Uyttersprot en Coucke hun torenhoge administratieve boetes niet ophoesten, maar wel nog steeds het netto terug te betalen bedrag van bijna 100.000 euro. Dat dit vonnis ziekenfondsartsen reduceert tot 'loketbedienden', doet bij insiders de wenkbrauwen fronsen.

... lees verder >> |

België

Vraag van Rita De Bont inzake medische expertise bij ME/cvs

Door ME-gids op maandag 17 oktober 2011.
1442x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

6 oktober 2011. Omdat heel wat patiënten geconfronteerd worden met een beroepsprocedure tegen het RIZIV of het ziekenfonds omwille van een schorsing van hun invaliditeit heeft Mevr. De Bont in de Kamer een schriftelijke vraag ingediend met betrekking tot de wet op erkenning van de ‘medische expertise’. De WUCB had hierover eerder met Mevr. De Bont gecommuniceerd.

 

... lees verder >> |

België

Verslag onderhoud WUCB met Maya Detiège (sp.a) en Maggie De Block (Open VLD)

Door ME-gids op zondag 16 oktober 2011.
1717x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

Maya Detiège (sp.a)
 Dr. Maggie De Block (Open VLD)

Op 28 september 2011 had de WUCB opnieuw een politiek onderhoud dat voortvloeit uit hun ambitie de politiek te sensibiliseren en te dynamiseren omtrent ME/cvs & Fibromyalgie. Dit politieke onderhoud stond volledig in het kader van de komende rondetafelconferentie over ME(cvs) die gepland is dit najaar (datum nog niet officieel bevestigd) in de commissie Volksgezondheid.

Hieronder vindt u het verslag n.a.v. het onderhoud dd. 28/09/2011 met Federaal Volksvertegenwoordiger Mevr. Maya Detiège (sp.a) en Mevr. Maggie De Block, Federaal Volksvertegenwoordiger voor Open Vld.

Onderwerp

  1. Tekortkomingen in het huidige ME/cvs -& fibromyalgiebeleid.
  2. De rondetafelconferentie in de commissie Volksgezondheid

... lees verder >> |

België

Overheid schuift cvs-patiënten naar eerste lijn

Door ME-gids op zaterdag 1 oktober 2011.
1942x gelezen. Bron: Artsenkrant 2182. Geen reacties.

Artsenkrant 2182 - 13 september 2011

Begin 2013 moet een nieuwe structuur op poten staan die de cvs-referentiecentra vervangt. De zogenaamde ‘consortia’ vertrekken van de eerste en eventueel de tweede lijn om patiënten met het chronische vermoeidheidssyndroom op te vangen. Tot op vandaag is die problematiek vooral in handen van de referentiecentra (derde lijn).

... lees verder >> | Forum discussie

België

Arts met monsterboete dreigt met klacht afpersing

Door ME-gids op zaterdag 1 oktober 2011.
2142x gelezen. Bron: Artsenkrant 2184. Geen reacties.

Artsenkrant 2184 - 20 september 2011, pagina 4.

Francis Coucke, de arts die samen met Anne-Marie Uyttersprot een monsterboete van enkele honderdduizenden euro’s aangesmeerd kreeg, dreigt ermee om naar de burgerlijke rechtbank te stappen. Hij zal een klacht over afpersing indienen als men hem zou dwingen om die boete te betalen.

... lees verder >> | Forum discussie

België

Mondelinge vraag van mevr. Rita De Bont aan minister Laurette Onkelinx over ICC criteria

Door ME-gids op maandag 26 september 2011.
1277x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. Geen reacties.

25-8-2011 Mondelinge  vraag  van mevr. Rita De Bont aan minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Laurette Onkelinx over het gebruik van de nieuwe Internationale Consensus Criteria  (ICC) voor het stellen van de diagnose van Myalgische Encephalomyelitis (ME).

... lees verder >> |

België

Verslag onderhoud WUCB met Dhr. Ruben Lemmens (CD&V, Volksgezondheid & Welzijn)

Door Zuiderzon op donderdag 14 juli 2011.
1721x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 3 reacties.

Hieronder vindt u een verslag n.a.v. een onderhoud met Dhr. Ruben Lemmens, kabinetssecretaris van Vlaams Minister Jo Vandeurzen voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, op 06/07/2011.

Onderwerp:

1. Tekortkomingen in het huidige ME/CVS- en fibromyalgiebeleid.

2. Mogelijke initiatieven vanuit de Vlaamse regering.

... lees verder >> | Forum discussie

België

VB-resolutie betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS) zorgt voor grote consternatie in commissie Volksgezondheid

Door ME-gids op donderdag 16 juni 2011.
1498x gelezen. Bron: Vlaams Belang Kamerfractie. Geen reacties.

Chronisch vermoeidheidssyndroom (CVS)

woensdag 15 juni 2011

Naar aanleiding van de eerdere bespreking in de Kamer van de resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom, had Rita De Bont al de nodige aandacht getrokken op de gelijkaardige problematiek waarmee ME/CVS patiënten te kampen hebben. Evenzeer had zij de negatieve evaluatie van de bestaande goed gefinancierde referentiecentra en ook heel wat getuigenissen van CVS- patiënten die door een snelle biomedische diagnose en een snelle medicamenteuze interventie weer in staat werden gesteld een normaal leven te leiden scherp in het licht gesteld.

... lees verder >> |

België

Verslag gesprek Mevr. Rita De Bont (VB) op 10/5/11

Door Zuiderzon op woensdag 18 mei 2011.
1349x gelezen. Bron: Nationale CVS protestactie. Geen reacties.

Hieronder vindt u een verslag n.a.v. een onderhoud dd. 10/05/2011 met Federaal Parlementslid Mevr. Rita De Bont (Vlaams Belang)

Onderwerp:

1. Voorstel van resolutie betreffende de problematiek van het chronisch vermoeidheidssyndroom doc 53 0479/001 - ingediend door Dhr. Guy D’Haeseleer, Hagen Goyvaerts, Rita De Bont, Annick Ponthier.

2. Tekortkomingen in het huidige ME/CVS -& fibromyalgiebeleid.

3. Programma “prioriteit voor de chronische zieken.”

... lees verder >> |

België

WUCB: Goedkeuring resolutie m.b.t. erkenning fibromyalgie is geen goede zaak

Door Zuiderzon op maandag 16 mei 2011.
4937x gelezen. Bron: Wake Up Call Beweging. 8 reacties.

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 28 april 2011 het "voorstel van resolutie betreffende de erkenning van het fibromyalgiesyndroom en een betere alomvattende behandeling van de fibromyalgiepatiënten" aangenomen. De volledige tekst van de resolutie kan u hier lezen.

Dit werd onder veel gejuich onthaald, vooral bij de fibromyalgiepatiënten zelf. Eindelijk erkenning voor de jarenlange onbegrepen aandoening...Maar is deze resolutie, deze "erkenning van fibromyalgie" wel zo positief? De titel is alvast veelbelovend, maar wat vertelt de inhoud? Waar zitten de adders onder het gras?

De WUCB (Wake-Up Call Beweging) heeft alvast een aantal bedenkingen die ze per mail aan een groot aantal Belgische politici hebben kenbaar gemaakt. (Intro: ME/CVS in Belgium)

... lees verder >> | Forum discussie

België

|< <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >|