random
Foute artikels

Hits: 2983
Geplaatst
door: ME-gids
op: 30 apr 2010
Bijgewerkt: 2 aug 2012
Bron: UMC Radboud Nijmegen
Discussie

Controverse over al dan niet XMRV duurt voort: Radboud Nijmegen stuurt open brief naar WPI


Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid heeft een open brief geschreven (22 april 2010) aan Annette Whittemore van het Whittemore Peterson Institute, n.a.v. haar open brief waarin ze enkele belangrijke zaken onthulde (achterhouden van feiten, zijnde positieve XMRV-stalen in Nederlandse stalen). De brief heeft wat weg van 'de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet'.  • Hun publicatie in het BMJ werd voordien verworpen door The Lancet...(misschien wilden ze zelfs publiceren alvórens ze de resultaten van het WPI kenden?)
  • Dat de patiënten uit de Science studie afkomstig zouden zijn uit de Lake Tahoe cohorte is juist niet waar, wat één van de redenen is waarom A. Whittemore een brief schreef. In de Supporting Online Materials wordt aangegeven dat patiënten afkomstig zijn van verschillende delen van de Verenigde Staten. Dat de patiëntenpopulatie van Van der Meer en co geselecteerd werd op basis van Oxford-criteria, dat is allicht niet
  • Men volhardt in de contaminatie hypothese. Deze hypothese werd al meermaals weerlegd. Contaminaties in een gesloten systeem? Contaminatie in drie verschillende labo's? Contaminatie alleen bij zieke patiënten en niet bij gezonde controles? Een externe persoon heeft de stalen onderworpen aan een gevoelige test om uit te maken of er contaminatie in het spel zou zijn: niet dus. Contaminatie als patiënten seropositief (test op antilichamen) zijn op XMRV? Onmogelijk. (Klik hier, hier en hier)
  • Men gaat niet in op het argument van Dr. Mikovits over contact-controles, waarbij controlepersonen in de buurt van besmette patiënten ook drager kunnen zijn van XMRV.
  • Conclusies trekken op basis van 10 stalen?


Enkele speerpunten in de brief van 22/4/10 van Dr. van Kuppeveld namens het UMC team aan Annette Whittemore:

Men maakt gewag van het feit dat er aan Dr. McClure ernstige beschuldigingen over hen geschreven zijn en dat de toonaard agressief, ergo onwetenschappelijk is.

Ter weerlegging wordt aangehaald dat volgens Mikovits de Lake Tahoe cohorte werd onderzocht wat niet representatief is. En dat ze daarom contaminatie vermoeden. De stalen die bij Mikovits positief waren bleken in Nijmegen negatief. Hierbij verwijst men naar de degelijkheid van hun studie en dat het daarom wetenschappelijk voorbarig is de positieve bevindingen te publiceren.

Tot slot vindt het UMC het niet fair dat Whittemore brieven schrijft waarin ze niet twijfelt om hun integriteit in vraag te stellen.


© Vertaling samenvatting brief door ME-Gids.net

Dank aan zonaanbidster, Punika en Daniel om de brief aan te reiken.


| |

Nog geen reacties geplaatst

Alleen ingelogde gebruikers kunnen een reactie plaatsen. Registreren of inloggen.