National Alliance for Myalgic Encephalomyelitis (NAME-US.org)

The

National
Alliance for Myalgic Encephalomyelitis werd opgericht om de problematiek van de erkenning en definitie aan te pakken en om het bewustzijn te verhogen van deze verwoestende neuro-immuunziekte die bijna een miljoen mensen in de VS getroffen heeft en 17 miljoen mensen wereldwijd.

De website wordt gemaakt en wordt onderhouden door ernstig zieke patiënten die verlangen om deze neuro-immuunziekte, myalgische encefalomyelitis, duidelijk af te bakenen en te werken richting het doel om geschikte behandelingen te vinden en uiteindelijk genezing.

De website bevat uitgebreide chronologische overzichten van wetenschappelijk onderzoek naar ME in verschillende categorieën.