In deze tijd van het jaar,
nu de dagen fors gaan lengen,
wensen we je al het goede
dat Pasen je kan brengen.

Moge de schoonheid
van dit seizoen
de winter vlug verdringen.

En dat de vreugde van Pasen
je het hele jaar
mag omringen!