Wetenschappelijk

Wetenschappelijke publicaties over ME of cvs. Meer wetenschappelijke publicaties vindt u op

http://www.hetalternatief.org of

http://mecvswetenschap.wordpress.com/

| 48 x gelezen

De Noren doen het weer – ons eraan herinneren dat de strijd om ME/cvs te doorgronden, een internationale inspanning is en dat cruciale inzichten van over de hele wereld kunnen komen. De Noorse odyssee is interessant. Fluge en Mella begonnen met een immunologische behandeling (Rituximab), en evalueren een andere, cyclofosfamide, maar hebben hun ogen al geruime tijd gericht op de energieproductie. Hun paper uit 2016 over metabole profilering suggereerde dat er iets mis gaat met een belangrijk enzym genaamd pyruvaatdehydrogenase (PDH), en in 2019…

| 609 x gelezen

Ischemie-reperfusieschade, hypoxie-reperfusieschade of reoxygenatieschade – hoe je het ook wilt noemen – treedt op wanneer een lage zuurstoftoestand in de weefsels wordt gevolgd door een hervatting van de normale zuurstofstroom. Vreemd genoeg is het tijdens de hervatting of reperfusie van de zuurstofstromen dat de grote problemen – grote hoeveelheden ontsteking en oxidatieve stress – optreden. In hun 56 pagina’s tellende overzichtsartikel “The potential role of ischaemia-reperfusion injury in chronic, relapsing diseases such as rheumatoid arthritis, Long COVID, and ME/CFS: evidence, mechanisms, and therapeutic implications”…

| 603 x gelezen

De groep van Maureen Hanson aan Cornell blijft fascinerende resultaten behalen. De laatste – een preprint, “Single-cell transcriptomics of the immune system in ME/CFS at baseline and following symptom provocation” – laat opnieuw zien waarom de door NIH gefinancierde ME/cvs-centra zo belangrijk zijn – en waarom we er meer van willen en nodig hebben. De studie was groot, complex en innovatief, en kwam met verrassende resultaten.  Bovendien, zoals de Hanson-groep gewend is, gebruikte het een inspanningsstressor. Laten we hopen dat het RECOVER-initiatief meekijkt. Voorlopige…

| 1650 x gelezen

Meer onderzoeksbewijs over de immuunbiologie van langdurige/long COVID werd begin oktober gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Frontiers in Immunology. De studie was een samenwerking tussen onderzoekers van Charité – Universitätsmedizin Berlin in Duitsland en een lange lijst van wetenschappers uit de hele wereld, van wie velen ook onderzoek doen naar ME/cvs. De auteurs beginnen met op te merken dat de meeste patiënten met het post-COVID-syndroom (PCS) – de term die in de medische literatuur “langdurige/long COVID” lijkt te vervangen – zich presenteren met een…

| 1351 x gelezen

Mensen met ME/cvs zeggen vaak dat ze het gevoel hebben dat ze een marathon hebben gelopen, ook al hebben ze helemaal geen inspanning gedaan. Dat is nooit getest bij ME/cvs, maar onlangs wel bij langdurige/long COVID. Een recente Poolse studie Ischemia-Reperfusion Hypothesis Opens New Treatment Options for Long COVID, Fibromyalgia and ME/CFS [Ischemie-reperfusie-hypothese opent nieuwe behandelingsopties voor long COVID, fibromyalgie en ME/CVS] toont twee dingen aan: het grote bereik van COVID (het heeft Polen bereikt) en de innovatieve studies die het in gang zet….

| 1869 x gelezen

Een studie heeft bestaande genetische data op een nieuwe manier geanalyseerd om 14 genen in verband te brengen met ME/cvs en veel subgroepen van patiënten te identificeren. Als de nieuwe aanpak vruchten afwerpt, zou dit het ME-onderzoek kunnen transformeren en de ontwikkeling van behandelingen kunnen versnellen. Paper: Genetic Risk Factors for ME/CFS Identified Using Combinatorial Analysis [Genetische risicofactoren voor ME/cvs geïdentificeerd met behulp van combinatorische analyse] Auteurs: Sayoni Das, Krystyna Taylor, James Kozubek, Jason Sardell, Steve Gardner De paper werd ingediend bij een wetenschappelijk…

| 2410 x gelezen

Lipkins metabolomische studie levert stap voor stap een coherent beeld op van mitochondriale disfunctie Het mooie van Ian Lipkins laatste werk over ME/cvs is hoe goed alle resultaten bij elkaar passen. Health Rising rapporteerde eerder over de voorpublicatie van deze paper, maar de definitieve versie die onlangs uitkwam, heeft een aantal zaken verder uitgewerkt. Deze grote door de NIH-gefinancierde studie van Ian Lipkin had verschillende voordelen. Het was groter en het beoordeelde meer metabolieten dan enig ander onderzoek; het gebruikte door ME/cvs-deskundigen gediagnosticeerde patiënten…

| 1474 x gelezen

De titel van deze metabolomische studie “Evidence for Peroxisomal Dysfunction and Dysregulation of the CDP-Choline Pathway in Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome” [Bewijs voor peroxisomale disfunctie en ontregeling van het CDP-choline-reactiepad bij Myalgische Encefalomyelitis/Chronisch Vermoeidheidssyndroom] maakte duidelijk dat er iets nieuws in de pijplijn was. Peroxisomale disfunctie was nauwelijks naar voren gekomen in de mitochondriale en metabolomische studies die tot nu toe waren gedaan – en toch stond het bovenaan de lijst van de resultaten van een grote door de NIH-gefinancierde studie. De studie met…

| 1316 x gelezen

Zicht bij ME/cvs Terwijl de kenmerkende symptomen van ME/cvs vermoeidheid, pijn, postexertionele malaise en niet-verkwikkende slaap zijn, ervaren lijders ook veel andere, minder bekende symptomen zoals problemen met het gezichtsvermogen. Deze kunnen een impact hebben op veel aspecten van het dagelijks leven. Mensen met ME/cvs hebben het vaak over een afkeer van fel licht of zelfs normaal daglicht. Dergelijke symptomen kunnen vallen onder de overkoepelende term ‘zintuiglijke overbelasting’, en verklaren waarom veel patiënten niet naar buiten gaan als de zon volop schijnt, of gebieden…

| 1962 x gelezen

Nieuwe MRI-techniek toont aan dat de zuurstof uit de longen moeite heeft om de kleine bloedvaten te bereiken bij langdurige/long COVID. Het zou kortademigheid en inspanningsproblemen bij long COVID en mogelijk ME/cvs kunnen verklaren. De serie Adem-Zuurstof gaat verder op Health Rising met een intrigerende nieuwe studie naar langdurige/long COVID die zich ook zou kunnen vertakken in ME/cvs. Een gasuitwisselingsziekte? Enorme inspanningssstudie van de CDC geeft nieuwe kijk op ME/cvs [in het Engels] Moeilijk ademhalen: vreemde ademhalingspatronen in long COVID kunnen bijdragen tot inspanningsintolerantie…