Gezondheid algemeen

Artikels over gezondheid algemeen.

| 5030 x gelezen

“Pijn zelden zichtbaar, Pijn altijd voelbaar” Van 23 tot en met 30 november 2005 staat een reizende tentoonstelling over ‘pijn’ op de zolders van het Hof Lanchals, Brugge. Een voordracht op 30 november, een cursus in jan-febr 2006,… worden gepland. Klik hier om de folder te bekijken ‘Pijn zelden zichtbaar, Pijn altijd voelbaar’ is een samenwerkingsinitiatief van de Dienst Gezondheidspromotie CM-Brugge, Ziekenzorg CM, vzw Oppas, vzw Thuiszorgcentrum en de Vlaamse Pijnliga. Hof LanchalsOude Burg 238000 Brugge+32.(0)50.440388…

| 4406 x gelezen

Kiezen voor…! Over het maken van de juiste keuzen in de zorg en het sociale leven door chronisch zieken. Initiatiefnemers De Week van de Chronisch Zieken is een gezamenlijk initiatief van landelijke organisaties van pati?nten, mantelzorgers, (para)medici, verpleegkundigen, verzorgenden, onderzoekers, werkgevers, werknemers, en arbeidsdeskundigen en -bemiddelaars. Doel De Week van de Chronisch Zieken heeft tot doel bekendheid te geven aan nieuwe ontwikkelingen en de stand van zaken op het terrein van de zorg en het maatschappelijke leven van chronisch zieken. Magazine Chronisch Ziek 2005…

| 5187 x gelezen

Persbericht ?Lancering van de Belgische sensibiliseringscampagne naar aanleiding van de week van de pijn (17-23 oktober)?, UPSA Belgisch Pijninstituut, in samenwerking met verschillende pati?ntengroeperingen en verenigingen tegen pijn. Bron: www.e-gezondheid.be Datum: 18 oktober 2005 door C. De Kock, gezondheidsjournaliste Lijd geen pijn in stilte! 4 op de tien Belgen (37 %) lijden aan chronische pijn. Toch vinden de meeste van die pati?nten niet snel genoeg de specifieke hulp die ze nodig hebben. Uit studies is gebleken dat chronische pijn zo vlug mogelijk behandeld moet…