We hebben onderzocht, zoals anderen dat doen, dat het niveau van functionele beperkingen bij ME/CVS-patiënten vergelijkbaar is met multiple sclerose, AIDS, nierfalen in het eindstadium, COPD.