De ergste gevallen vertonen zowel MS-achtige als AIDS-achtige klinische verschijnselen. Het moeilijkste om te behandelen, is de ernstige pijn.
De meesten hebben abnormale neurologische testen.
80% van de gevallen kunnen niet gaan werken of naar school gaan. We moeten regelmatig mensen opnemen in het ziekenhuis omdat ze niet voor zichzelf kunnen zorgen.