Research door de ‘organische school’ identificeerde vele pathofysiologische abnormaliteiten bij patiënten met ME(CVS) ten gevolge van dysfuncties in een aantal vitale controlesystemen van het lichaam, zoals het centraal zenuwstelsel, het autonoom zenuwstelsel, het endocrinologisch systeem en het immuunsysteem.