(CGT/GET) “Er wordt vertrouwd op een klein aantal RCTs (‘randomized controlled trials’, gecontroleerde proeven op willekeurige populaties) die methodologisch gebrekkig zijn omdat ze de patiëntenpopulatie niet
adequaat definiëren.”