Tenslotte ben ik geen arts gespecialiseerd in chronische vermoeidheid, maar ik heb veel geleerd over chronische vermoeidheid in de afgelopen zes maanden en heb met veel patiënten gesproken. Ik ben er absoluut van overtuigd dat wanneer je deze ziekte definieert met behulp van juiste criteria, deze ziekte een zeer ernstige en significante medische aandoening is, en geen psychische aandoening. Het heeft de kenmerken van een virale ziekte.