Classificatie: ME/CVS is een verworven, organische, pathofysiologische, multisysteemaandoening die zowel sporadisch als epidemisch voorkomt. Myalgische encefalomyelitis (ICD 10 G93.3) wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geclassificeerd als een neurologische aandoening. Chronische vermoeidheid mag niet verward worden met ME/CVS, omdat de vermoeidheid bij ME/CVS eerder pathologische uitputting is en slechts een van de vele symptomen. Er is onontkoombaar bewijs voor fysiologische en biochemische afwijkingen die overduidelijk laten zien dat ME/CVS een biologische, klinische aandoening is.