Elke nieuwe ontdekking doorloopt drie stadia.
Eerst wordt de ontdekker belachelijk gemaakt.
Dan wordt de ontdekker sterk tegengewerkt.
En uiteindelijk wordt de ontdekking als een doodgewoon verschijnsel beschouwd.