Geen wonder dat deze ziekte slecht begrepen is. De termen ‘vermoeidheid’ en ‘uitputting’ beschrijven in de verste verte niet het onplezierige gevoel dat wordt ervaren. ‘Instorten’ is een betere en meer accurate beschrijving.