Wij beschouwen uw aandoening in de categorie van ernstige of levensbedreigende ziekten