Patiënten met chronische vermoeidheid hebben hun ontevredenheid geuit over de NICE richtlijnen, en dit wordt ondersteund door ons bewijs.