Hoe kan het zijn, dat de op zich lovenswaardige wens om duidelijkheid en eenheid te scheppen in de behandeling van een kwetsbare groep medeburgers, ontaardt in een woordenstrijd en een document waarmee zij er niet alleen bekaaid afkomen, maar de toekomst nog somberder in moeten zien? Over heel de wereld is immers research-consensus dat bij ME een geforceerde inspanning – die inherent is aan CGT en GET – de symptomen verergert.