Data suggereren dat er aanzienlijke verschillen in biomarkers zijn tussen mensen die minder dan drie jaar ziek zijn en zij die meer dan drie jaar ziek zijn.