Myalgische encefalomyelitis is geen depressie. Myalgische encefalomyelitis is geen hysterie. Myalgische encefalomyelitis is geen conversiestoornis noch is het een somatisatiestoornis.
Myalgische encefalomyelitis is een diffuse hersenaandoening met een acuut begin.
Psychiaters mogen nooit de verantwoordelijkheid hebben voor de diagnose en behandeling van ME-patiënten. Het is gewoon niet hun vakgebied en hun bemoeienis heeft van tijd tot tijd grote schade toegebracht aan ME-patiënten.