Ik zou graag hebben dat artsen en patiënten beseffen dat deze resultaten erop wijzen dat deze invaliderende ziekte geen inbeelding is noch eenvoudige vermoeidheid. En het zit zeker niet ‘tussen de oren’. In feite kan chromosoom beschadiging niet hersteld worden door graduele oefentherapie! Onze patiënten zijn erg ziek en ze zijn het meest bezorgd over de ontwikkeling van kanker, en terecht.