Het Institute of Medicine was in staat om naar buiten te komen en te zeggen dat ME/CVS echt is, het is chronisch en het verwoest vele levens. Al 30 jaar lang waren er zeer weinig stemmen die dit zeiden en de mensen luisterden niet. En nu komt er een instituut met zo’n aanzien en slagkracht, die deze woorden zegt.