Een grote Amerikaanse studie heeft aangetoond dat oudere ME/CVS-patiënten een matig en zeer significant risico op B-cel lymfoom hebben, wat aantoont dat patiënten mogelijk een chronisch geactiveerd B-cel syteem hebben. We zien hetzelfde lymfoom risico bij bekende auto-immuunziekten zoals reuma, lupus en het Sjögren syndroom.