De patiënten worden niet goed behandeld door het medisch korps omwille van het stigma dat met ME gepaard gaat.