Als de mens gekruist zou kunnen worden met de kat,
zou dat voor de mens een verbetering betekenen,
maar voor de kat een verslechtering.