We gaan ME/cvs oplossen binnen drie tot vijf jaar, mits de hulpbronnen beschikbaar worden gesteld.