De naam chronisch vermoeidheidssyndroom werd het eerst verzonnen door een door de CDC bijeengeroepen groep. Als lid van die groep wil ik graag opmerken dat we eigenlijk alleen geconcentreerd waren op het ontwikkelen van een ziektedefinitie. Niemand was eigenlijk bezig met een naam en toen iemand de naam chronisch vermoeidheidssyndroom opperde, hadden we allemaal zoiets van: “waarom ook niet”.
Dat was een grote vergissing.
Veel patiënten en artsen zijn van mening dat die naam, chronisch vermoeidheidssyndroom, deze vaak verwoestende ziekte bagatelliseert en stigmatiseert. En daar ben ik het volmondig mee eens.