Het hele idee dat je met een ziekte als deze je al bewegend een weg kan banen naar gezondheid, is dwaasheid. Het is krankzinnig.