Subjectieve metingen van zieke mensen voor en nadat ze herhaaldelijk verteld worden “Je bent niet ziek” is een socio-psychologische studie, geen klinische studie.