Een standaard kinesitherapie-/fysiotherapieprogramma van graduele oefeningen, hoe zacht je ook begint, steunt altijd op het principe van vooruitgang, en zal daardoor altijd op een niveau eindigen dat PEM uitlokt. Tot 80 procent van de ME-patiënten die een of andere vorm van graduele oefening hebben geprobeerd, rapporteerde een verslechtering in hun aandoening.