Zelfs mensen zonder langdurige Covid zouden baat kunnen hebben bij [gerelateerd onderzoek en klinische proeven], omdat de symptomen die bij langdurige Covid-patiënten worden waargenomen, veel overeenkomsten vertonen met deze die worden waargenomen bij chronische en virusgerelateerde ziekten, waaronder myalgische encefalomyelitis/chronisch vermoeidheidssyndroom (ME/cvs) – een andere ziekte die decennialang als ‘psychisch’ werd afgedaan.