Er zijn slechts weinig ingebeelde zieken, maar veel ingebeelde gezonden.