We zijn het er voor eens en altijd over eens dat CVS een biologische achtergrond heeft. CVS is een aandoening zoals Alzheimer, MS of Parkinson: we kennen de symptomen, we weten in welke gevallen welke behandelingen werken of de ziekte vertragen, maar we kennen de exacte oorzaak nog niet. Dat mag echter niemand meer het argument geven dat CVS een niet objectiveerbare aandoening is.