Geloof geen moment dat CVS eenvoudigweg een andere naam is voor Myalgische Encefalomyelitis. Dat is het niet. De CDC definitie is geen ziekteproces. Het is (a) een gedeeltelijke mengeling van infectueuze mononucleose/ klierkoorts, (b) een mengeling van enkele van de minst belangrijke aspecten van M.E. en (c) wat neerkomt op een mogelijk onbedoelde psychiatrische interpretatie van een epidemisch en endemisch ziekteproces van groot belang.