David Tuller

David Tuller

Artikels David Tuller.

Geld-kikker_pixabay

| 151939 x gelezen

1 mei 2024. Berkeleys nieuwste crowdfundingcampagne voor Trial By Error begint vandaag. Het is moeilijk voor mij om te geloven dat ik al tien jaar aan dit project werk – het ontkrachten van afschuwelijk onderzoek naar wat toen “chronischevermoeidheidssyndroom” werd genoemd en aanverwante zaken. Mijn inspanningen begonnen in de zomer van 2014, toen ik naar het Verenigd Koninkrijk reisde om interviews af te nemen voor wat een onderzoek van 15.000 woorden werd naar de frauduleuze PACE-trial. Dat onderzoek werd eind oktober 2015 in drie…
DavidTuller-2017big

| 453 x gelezen

14 maart 2024. In een zinderende kritiek (Nederlandse vertaling) die dinsdag 12 maart gepubliceerd werd, klaagde Guardian-columnist George Monbiot Professor Sir Simon Wessely, Professor Michael Sharpe en de rest van de ideologische CGT/GET-brigades aan voor hun decennialange promotie van in diskrediet gebrachte theorieën over en vals onderzoek naar de cluster van ziekten die nu ME/cvs genoemd worden. Deze theorieën en onderzoeksstrategieën bereikten uiteraard hun apotheose in de frauduleuze PACE-studie. En “frauduleus” is het juiste woord voor een studie waarin – zonder dat de lezers…
Correctie_pixabay

| 641 x gelezen

11 maart 2024. Vorige maand publiceerde The BMJ een studie naar een revalidatie-interventie voor langdurige Covid waarin de auteurs beweringen deden die niet door de gegevens werden bevestigd. De studie heette “Clinical effectiveness of an online supervised group physical and mental health rehabilitation programme for adults with post-covid-19 condition (REGAIN study): multicentre randomised controlled trial” [“Klinische effectiviteit van een online gesuperviseerd groepsprogramma voor fysieke en mentale revalidatie voor volwassenen met een postcovid-19-aandoening (REGAIN-studie): multicentrisch gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek”.] en werd geleid door onderzoekers van de…
Magenta_pixabay

| 816 x gelezen

10 maart 2024. Jarenlang heeft professor Esther Crawley, de methodologisch en ethisch uitgedaagde ME/cvs-onderzoeker van de Universiteit van Bristol, miljoenen ponden opgehaald bij publieke en private financiers opgesoupeerd om haar misplaatste onderzoek te ondersteunen. Ze behaalde dit succes als subsidiemagneet ondanks overvloedig en gemakkelijk verkrijgbaar bewijs dat ze de kernprincipes van wetenschappelijk onderzoek schond. Nu kunnen de rampzalige resultaten van een veelgeprezen onderzoek – “Graded exercise therapy compared to activity management for paediatric chronic fatigue syndrome/myalgic encephalomyelitis: pragmatic randomized controlled trial” [Graduele oefentherapie in…
DavidTuller-2017big

| 499 x gelezen

20 februari 2024. Een nieuwe studie van een online groepsprogramma voor fysieke en psychologische rehabilitatieprogramma voor langdurige COVID bevestigt eens te meer dat mensen die een interventie krijgen waarvan beweerd wordt dat die hen helpt, eerder geneigd zijn om onderzoekers te vertellen dat ze zich beter voelen dan degenen die niets van dien aard krijgen. Mensen, dit is geen verrassend resultaat! Het was zeker niet nodig dat het Britse National Institute for Health Research £1.200.000 uitgaf om het antwoord te achterhalen. Het echte nieuws…
Brief-laptop_pixabay

| 755 x gelezen

13 februari 2024. In twee recente posts, hier en hier, schreef ik over onze brief over opgeblazen prevalentieclaims voor functionele neurologische stoornissen (FNS) en over de reactie van de auteurs van de studie die we bekritiseerden. Het artikel uit 2021 in NeuroImage: Clinical, “Neuroimaging in functional neurological disorder: state of the field and research agenda” [Neurobeeldvorming bij functionele neurologische stoornissen: stand van zaken en onderzoeksagenda]  beweerde dat FNS de op één na meest voorkomende diagnose was in poliklinieken voor neurologie. Het artikel haalde een…
Antwoord-vraaag_pixabay

| 723 x gelezen

12 februari 2024. Zoals ik onlangs in een bericht schreef, heeft het tijdschrift NeuroImage: Clinical zojuist een brief gepubliceerd van een door mij georganiseerde groep over de onjuiste weergave van bevindingen met betrekking tot de prevalentie van functionele neurologische stoornissen (FNS). Ze hebben ook een reactie gepubliceerd van de auteurs van het artikel dat we bekritiseerden. De bevindingen in kwestie waren afkomstig van de Scottish Neurological Symptoms Study (SNSS), een groot project dat een tiental jaar geleden meerdere artikelen opleverde. Sindsdien hebben meer dan…
Brief-laptop_pixabay

| 883 x gelezen

9 februari 2024. Al meer dan een jaar bekritiseer ik deskundigen op het gebied van functionele neurologische stoornissen omdat ze de bevindingen van een baanbrekend onderzoek verkeerd weergeven, waardoor de gerapporteerde prevalentie van de aandoening verdrievoudigd werd. Deze onware beweringen over de Scottish Neurological Symptoms Study (SNSS) – meer bepaald dat de prevalentie van FNS in poliklinieken neurologie 16% was en/of dat het de op één na meest voorkomende diagnose was – werden herhaald in meer dan 50 artikelen in de laatste tien jaar….
image

| 694 x gelezen

1 oktober 2023. Céline Corsius, een 32-jarige Nederlandse, stierf [6 maanden geleden] door euthanasie op 18 september na 22 jaar aan ME te hebben geleden. De laatste zeven jaar was ze aan haar bed gekluisterd en lag ze in het donker. Toch bleef haar gezondheidstoestand verslechteren. Ze werd verzorgd door haar ouders, Iselle en Lou Corsius. Hieronder vind je ter nagedachtenis lofbetuigingen van Iselle, Lou en Célines broer Philip tijdens een herdenkingsdienst 30 september.  Iselle Corsius Toespraak door haar moeder Iselle Om te beginnen…
DavidTuller-2017big

| 747 x gelezen

30 januari 2024. Ik heb net geschreven over hoe PACE gunstig werd geciteerd in een artikel in Nature Reviews Cardiology. Vorige maand werd dit stuk onzin ook nog eens opgenomen in weer een andere meta-analyse die de bevindingen van een heleboel slechte artikelen samenvoegde en concludeerde dat ze gezamenlijk het een of ander bewijzen. Deze nieuwe paper – Efficacy and Acceptance of Cognitive Behavioral Therapy in Adults with Chronic Fatigue Syndrome: A Meta‐analysis” [“Effectiviteit en acceptatie van cognitieve gedragstherapie bij volwassenen met het chronischevermoeidheidssyndroom:…