ME(cvs) Brochures/dossiers

Enkele brochures, dossiers over ME(cvs).

Een vanuit de ME/cvs Vereniging gestart initiatief tot een internationale Engelstalige nieuwsbrief, de ME Global Chronicle.

Gedachte erachter is dat recente gebeurtenissen in andere landen, lopende onderzoeken en pas verschenen publicaties overal op het internet te vinden zijn, maar verspreid over veel sites. Zo hopen we dat de Chronicle een verbindende factor wordt tussen de patiëntenbewegingen en de wetenschappers over heel de wereld naar wie hij verstuurd wordt.
De Chronicle zal elke maand verschijnen, is gratis en wordt gemaakt door een internationale redactie, waaronder de voorzitter van de ME/cvs Vereniging.