Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - 13/06/2019
18:45

Categorieën Geen Categorieën


Wij hebben, na ons symposium van 15 januari, zoveel leuke, fijne, hoopvolle reacties gekregen dat wij het symposium nogmaals gaan organiseren voor hulpverleners en wel op 13 juni 2019. Wij nodigen u daar graag voor uit.

Er zullen 3 sprekers vertellen over de aandoening, behandeling en achtergronden.  
Ook zal er een docu-film vertoond worden over het ziektebeeld.

Naar  ons idee een zeer interessante en leerzame bijeenkomst waarin handvatten gegeven zullen worden voor een betere behandeling bij deze patiëntengroep. 

Zet het alvast in uw agenda!

Voor meer informatie of om de flyer te bekijken, klik hier

Inschrijven en/of informatie? sspaar@meaction.net

Geachte collega,

Graag nodigen we u uit voor het symposium over ME/CVS op 13 juni 2019. Drie sprekers zullen een lezing geven over de aandoening, behandeling en achtergronden. Ook zal er een film vertoond worden over het ziektebeeld. Een zeer interessante en leerzame bijeenkomst waarin handvatten gegeven zullen worden voor een betere behandeling bij deze patiëntengroep.

Voorlopig programma:

  • 18.45 Welkom
  • 19.00 Openingswoord en start film
  • 20.50 Pauze
  • 21.05 Presentatie Professor Dr. F. Visser (Cardioloog)
  • 21.20 Presentatie Linda RietdijkMeijerink (Ergotherapeute)
  • 21.35 Presentatie Maartje Hanhart (Fysiotherapeute)
  • 21.50 Paneldiscussie
  • 22.30 Borrel/hapjes/napraten
  • 23.15 Uiterlijke afsluiting

Locatie: Schmidt Medica, Piet Heinstraat 11, 7204 JN, Zutphen

De kosten voor deelname bedragen € 35,per persoon, studenten betalen € 25,per persoon. Aanmelden kan via sspaar@meaction.net o.v.v uw naamen vakgebied. De aanmelding is definitief na betaling van de deelnemersbijdrage op IBAN: NL27ABNA0441723039.

Voor fysiotherapeuten levert dit symposium 3 accreditatiepunten op. Voor de andere paramedische beroepen zijn accreditatie punten zelf aan te vragen. Wij kunnen daarvoor wel debenodigde documenten leveren. (Onder voorbehoud van specifieke reglementen bij de betreffende doelgroep).

Hartelijke groet,

Simone MeijerSpaargaren en Maartje Hanhart


Over de sprekers:

De heer prof. dr. F.C. Visser heeft de opleiding geneeskunde gedaan aan de Universiteit van Leiden, afgestudeerd in 1977. Opleiding tot cardioloog in het VUMC, geregistreerd als cardioloog per juli 1982 . Cardioloog en bijzonder hoogleraar in het VUMC en waarnemend opleider van de A opleiding van cardiologen in het VUMC. Het hoogleraarschap was een leerstoel betreffende het myocardiale metabolisme bij hartfalen. Sinds is hij 2008 werkzaam met het zelfstandig behandelcentrum Stichting Cardiozorgals praktijk locatie. Geïnspireerd door zijn eerdere samenwerking met het CVS centrum Amsterdam is naast de cardiologie ME/CVS zijn aandachtsgebied. Bij Stichting Cardiozorg wordt gericht onderzoek gedaan naar inspanningsbeperking, orthostatische intolerantie (problemen met staan en zitten) en dysautonomie. Meer informatie: https://stichtingcardiozorg.nl/?page_id=159

Linda RietdijkMeijerink is ergotherapeut en praktijkhouder vanErgotherapiepraktijk ExTRA in Alphen aanden Rijn. Sinds 2014 behandelt zij cliënten met ME/CVS met als doel een balans tussen belasting en belastbaarheid te vinden. Belasting gaat over datgene wat van het lichaam gevraagd wordt. Belastbaarheid gaat over datgene wat het lichaam aankan. De uitdaging is te zoeken naar een juiste balans tussen belasting en belastbaarheid. Tijdens het symposium vertelt zij wat haar ervaringen zijn met de ergotherapeutische behandelingen bij cliënten met ME/CVS. Meer informatie: http://ergotherapiepraktijkextra.nl/

Maartje Hanhart is fysiotherapeut en sinds 2013 praktijkhouder vanFysiotherapie Hanhart in Zutphen enmedeorganisator van dit symposium. Zij heeft sinds enkele jaren ervaring met het behandelen van ME/CVSpatiënten. Het vinden van een goede balans tussen belasting en belastbaarheid is erg lastig, want wanneer is het nou teveel? Al doende heeft zij geleerd dat pacing en acceptatie van de beperking het belangrijkst is. Het laatste jaar heeft Maartje zich verdiept in de achtergronden van ME/CVS.De reden waarom zij dit symposium organiseert is dat zij vindt dat er een eerlijke behandeling voor ME patiënten ontwikkeld moet worden en dat met de recente kennis de onduidelijkheden vanuit het verleden weggenomen kunnen worden. Op het symposium zal zij dan ook haar ervaringen en zienswijze omtrent deze aandoening samen met de fysiotherapeutische behandelmogelijkhedendelen. Meer informatie: https://fysiotherapiehanhart.nl

Geef een reactie