random

Nightingale definitie (Hyde, 2006)

CDC Reeves criteria (2005) Pediatrische criteria (Jason, 2006)

De belangrijkste kenmerken van de Nightingale-definitie:

 • een hard onderscheid tussen ME en CVS 
 • een harde definitie van ME
  • ALTIJD: een duidelijk omslagpunt/begin, na en door een infectie. 
  • Er zijn twee fasen te onderkennen: de acute fase en de chronische fase. 
  • ALTIJD: objektief vast te stellen hersenschade (via SPECT etc.). 
  • Meetbare klinische diagnosecriteria.  
 • een duidelijke definitie van CVS
  • Een geleidelijk begin (dus niet na een infektie: een duidelijk omslagpunt/begin. 
  • Niet-gediagnosticeerde andere lichamelijke ziekte of psychische stoornissen.

Toelichting door Frank Twisk: klik hier

Download de Nightingale definition versie september 2011 gepresenteerd op een conferentie.