Geneesmiddelenrepertorium

Op deze website vindt u informatie over geneesmiddelen in België. Het bevat de digitaleversies van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium (Repertorium) en de Folia Pharmacotherapeutica (Folia).

Het geeft zowel info over de indicatie als prijzen van geneesmiddelen.

(Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie)