Vlaamse Liga voor Fibromyalgiepatiënten

Ziek zijn wordt in onze maatschappij heel moeilijk aanvaard, tenzij men van buitenaf duidelijke lichamelijke beperkingen kan vaststellen. Bij een chronisch zieke ligt dit nog veel moeilijker. Fibromyalgie is zo een chronische spierziekte, waarbij pijn en vermoeidheid een voorname rol spelen.

Soms zullen patienten zich ogenschijnlijk goed voelen en aan activiteiten meedoen. Later op de dag zullen zij dit moeten bekopen met pijn en / of extreme vermoeidheid. Voor buitenstaanders is het heel moeilijk te begrijpen dat een fibromyalgiepatienten de ene keer uit de bol gaat (vb tijdens een danspartij) en de andere keer in bed blijft of steeds klaagt over pijn en vermoeidheid. Vandaar dat hen dikwijls het etiket van profiteur, aansteller of luiaard opplakt wordt. De VLFP tracht die sfeer van onbegrip en onwetendheid te doorbreken.