VZW Fibroveerke

Fibroveerke VZW

CVS? Fibromyalgie? Krijg je deze diagnose, dan word je geconfronteerd met 1000-en vragen! Hierbij kunnen lotgenoten je helpen!

De vereniging Fibroveerke is uniek in België. Men houdt niet alleen rekening met de patiënt zelf, maar ook met iedereen die met de ziek(t)e te maken krijgt. Ze opteren vooral voor een PERSOONLIJK contact tussen bestuur en leden, waarbij niemand een nummer is. Troeven zijn:

  • lokale bijeenkomsten
  • uitleendienst
  • medische bibliotheek
  • clubblad 4x/j
  • gesloten forum
  • jaarlijkse grote bijeenkomst